Розділ "Дебіторська та кредиторська заборгованість"

У даному розділі дається розшифровка до рядків 230 і 240 активу і до рядків 510, 520, 610, 620, 630 і 660 пасиву Бухгалтерськогобалансу - розшифровуються суми короткостроковій і довгостроковій дебіторської та кредиторської заборгованості організації але видам на початок звітного року і кінець звітного періоду.

За рядку "Дебіторська заборгованість короткострокова - всього" показується загальна сума заборгованості, яку організація повинна отримати протягом 12 міс. Далі вона розшифровується за видами:

 • o заборгованість покупців і замовників за реалізовані товари (роботи, послуги);
 • o суми виданих авансів;
 • o суми іншої заборгованості.

Показники дебіторської заборгованості заповнюються на підставі дебетових залишків за рахунками:

 • o 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки за авансами виданими";
 • o 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";
 • o 71 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • o 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями";
 • o 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал";
 • o 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Організація може створювати резерв сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги. Але у формі № 5, на відміну від Бухгалтерськогобалансу, дебіторська заборгованість показується в повній сумі незалежно від того, створений відносно цієї заборгованості резерв по сумнівних боргах чи ні.

Якщо організація не створювала резерви по сумнівних боргах, показники рядка "Разом" підрозділу "Дебіторська заборгованість" (на початок і кінець звітного року) повинні бути рівні сумі відповідних показників рядків 230 і 240 "Дебіторська заборгованість" форми № 1.

За рядку "Дебіторська заборгованість - аванси видані" відображається дебіторська заборгованість, що виникла в результаті перерахування контрагентам авансів (передоплати): під поставку товарів, продукції; в рахунок оплати робіт; в рахунок оплати послуг; в рахунок оплати користування майном (оренди); в рахунок оплати користування об'єктами інтелектуальної власності тощо

За рядку "Дебіторська заборгованість - інша" може відбиватися інформація про дебіторську заборгованість засновників, бюджету та позабюджетних фондів, працівників за зайво виплаченої заробітної плати та підзвітними сумами, а також заборгованість зі сплати штрафних санкцій.

При відображенні в звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів (дебетовими і кредитовими залишками по рахунках 62, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 75 і 76).

Дебіторська заборгованість, виражена в іноземній валюті (у тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату.

Виняток становить дебіторська заборгованість, що виникла в результаті перерахування контрагентам авансу, передоплати або завдатку. Вона показується в бухгалтерській звітності за курсом, що діє на дату перерахування грошових коштів.

За рядку "Дебіторська заборгованість довгострокова - всього" показується дебіторська заборгованість з терміном погашення більше 12 міс., Яка розшифровується за видами аналогічно короткостроковою. Сума рядків "короткострокова" і "довгострокова" дасть загальну суму дебіторської заборгованості.

За рядку "Кредиторська заборгованість короткострокова - всього" відображається загальна сума заборгованості, яку організація повинна погасити протягом 12 міс. Вона розшифровується по кредиторам. Статті кредиторської заборгованості заповнюються на підставі кредитових залишків за рахунками:

 • o 60, 62 субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними";
 • o 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";
 • o 67 "Розрахунки але довгостроковими кредитами і позиками";
 • o 68 "Розрахунки по податках і зборах";
 • o 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню";
 • o 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці";
 • o 75 та ін.

Слід зазначити, що витрати за кредитами і позиками враховуються в порядку, встановленому Положенням з бухгалтерського обліку "Облік витрат за позиками та кредитами" (ПБУ 15/2008), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 107н (далі - ПБО 15 / 2008).

Іншу заборгованість складають:

 • o суми невиплаченої заробітної плати (рахунок 70);
 • o заборгованість по внесках на обов'язкове пенсійне страхування (рахунок 69), страхових внесках від нещасних випадків на виробництві (рахунок 69);
 • o розрахунки з підзвітними особами (рахунок 71) і т.д.

За рядку "Кредиторська заборгованість довгострокова - всього" відображається загальна сума довгострокової кредиторської заборгованості, з якої виділяються окремо суми отриманих кредитів і позик (рахунок 67). Загальна сума кредиторської заборгованості відображається по рядку "Разом", показник якої має дорівнювати сумі показників рядків 510, 520, 610, 620, 630 і 660 Бухгалтерського балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >