МІКРОФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Правові основи здійснення мікрофінансової діяльності в Російській Федерації встановлені в даний час нормами Закону про мікрофінансування. Під мікрофінансової діяльністю для цілей зазначеного Закону розуміється діяльність юридичних осіб, які мають статус мікрофінансової організації, а також інших юридичних осіб, які мають право на здійснення мікрофінансової діяльності відповідно до ст. 3 Закону про мікрофінансування, з надання позик у валюті РФ, в сумі, що не перевищує 1 млн руб. для одного позичальника.

У ролі мікрофінансових організацій можуть виступати юридичні особи, зареєстровані в організаційно-правовій формі фонду, автономної некомерційної організації, установи (за винятком бюджетної установи), некомерційного партнерства, господарського товариства або товариства, які здійснюють мікрофінансову діяльність і внесені в установленому порядку до державного реєстру мікрофінансових організацій . Порядок ведення державного реєстру встановлює Банк Росії.

Кредитні організації, кредитні кооперативи, ломбарди, житлові накопичувальні кооперативи та інші юридичні липа здійснюють мікрофінансову діяльність відповідно до законодавства, що регулює діяльність таких юридичних лід.

Ні одна юридична особа в Російській Федерації, за винятком юридичних осіб, включених до державного реєстру мікрофінансових організацій, не може використовувати у своєму найменуванні словосполучення "мікрофінансових організація".

Особливості набуття статусу мікрофінансової організації встановлені правилами ст. 5 Закону про мікрофінансування. Так, юридична особа, зареєстрована в організаційній формі фонду, автономної некомерційної організації, установи, некомерційного партнерства, господарського товариства або товариства, набуває статусу мікрофінансової організації з дня внесення відомостей про нього до державного реєстру і втрачає зазначений статус з дня виключення таких відомостей з цього реєстру .

Юридична особа набуває права і обов'язки, передбачені Законом про мікрофінансування для мікрофінансових організацій, з дня набуття ним статусу мікрофінансової організації.

Внесення відомостей про юридичну особу до державного реєстру мікрофінансових організацій здійснюється після його державної реєстрації як юридичної особи.

Законом про мікрофінансування формулюються спеціальні вимоги до органів управління мікрофінансової організації (ст. 4.1) і до її засновникам (учасникам) (ст. 4.2).

Надання позик мікрофінансовими організаціями здійснюється на підставі договорів позики, укладених в порядку і на умовах, встановлених ст. 8 Закону про мікрофінансування і правилами надання мікропозик, що затверджуються органом управління мікрофінансової організацією. Правилами надання мікропозик не можуть встановлюватися умови, що визначають права і обов'язки сторін за договором мікропозик. У разі встановлення в правилах надання мікропозик умов, що суперечать умовам договору мікропозик, укладеного з позичальником, застосовуються положення договору мікропозик.

Права і обов'язки мікрофінансової організації визначені нормами ст. 9 Закону про мікрофінансування. Відповідно до зазначеної статті мікрофінансових організація, зокрема, має право:

  • - запитувати у особи, яка подала заявку на надання мікропозик, документи і відомості, необхідні для вирішення питання про надання мікропозик і виконання зобов'язань за договором мікропозик, в порядку та на умовах, які встановлені правилами надання мікропозик;
  • - мотивовано відмовитися від укладення договору мікропозик;
  • - здійснювати поряд з мікрофінансової діяльністю іншу діяльність з урахуванням обмежень, встановлених Законом про мікрофінансування, іншими федеральними законами та установчими документами, в тому числі видавати інші позики та надавати інші послуги в порядку, встановленому федеральними законами та установчими документами;
  • - залучати грошові кошти у вигляді позик і (або) кредитів, добровільних (благодійних) внесків і пожертв, а також в інших не заборонених федеральними законами формах з урахуванням обмежень, встановлених ст. 12 Закону про мікрофінансування.

Мікрофінансових організація зобов'язана:

надати особі, яка подала заявку на надання мікропозик, повну і достовірну інформацію про порядок і про умови надання мікропозик, про сто правах і обов'язках, пов'язаних з отриманням мікропозик;

  • - розмістити копію правил надання мікропозик в місці, доступному для огляду та ознайомлення з ними будь-якого зацікавленої особи, і в мережі Інтернет;
  • - проінформувати особа, яка подала заявку на надання мікропозик, до отримання ним мікропозик про умови договору мікропозик, про можливість та порядок зміни його умов за ініціативою мікрофінансової організації і позичальника, про перелік і розмір всіх платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням мікропозик, а також з порушенням умов договору мікропозик;
  • - гарантувати дотримання таємниці про операції своїх позичальників;
  • - розкривати необмеженому колу осіб інформацію про осіб, що роблять істотний (пряме чи непряме) вплив на рішення, що приймаються органами управління мікрофінансової організації, в порядку, встановленому установчими документами;
  • - нести інші обов'язки відповідно до федеральними законами, іншими нормативними правовими актами, нормативними актами Банку Росії, установчими документами та умовами укладених договорів мікропозик.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та Банк Росії не має права втручатися в діяльність мікрофінансових організацій за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Регулювання діяльності мікрофінансових організацій здійснюється Банком Росії, функції якого в відношенні зазначених організацій визначені нормами ст. 14 Закону про мікрофінансування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >