ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

• Сукупність часу від початку виробництва заготовок до випробування вироби називається виробничим циклом виготовлення виробів.

Залежно від обсягів і складності виробів, що випускаються за ГОСТом 14.004-83 виробництво підрозділяється на одиничне, серійне (дрібносерійне, середнє серійне, великосерійне) і масове.

Під одиничним виробництвом розуміється випуск нескладних виробів в малих обсягах (від одного до декількох десятків). Одиничне виробництво характеризується багатономенклатурними виготовлених або ремонтуються виробів.

Для одиничного виробництва характерно:

 • а) універсальні обладнання і технологічне оснащення, на робочих місцях виконуються різноманітні технологічні операції;
 • б) заготовки невисокої точності і з великими припусками;
 • в) маршрутна технологія і погодинна оплата праці;
 • г) необхідна точність деталей досягається методом пробних ходів і промірів, а складальних одиниць - методом припасування.

Під серійним виробництвом виробів, деталей або заготовок розуміється періодичне виготовлення серіями з певним числом.

Залежно від числа виробів, деталей або заготовок в серії виробництво умовно ділять на дрібно-, середньо- і багатосерійне.

Серійне виробництво характеризується:

 • а) універсальним, з числовим програмним управлінням (ЧПУ) і спеціалізованим обладнанням;
 • б) нормальним і спеціальним ріжучим і вимірювальним інструментом;
 • в) застосуванням пристроїв і часткової розмітки;
 • г) впровадженням взаємозамінності і часткового або повного скорочення прігоночних робіт;
 • д) нормованими припусками;
 • е) розробляються технологічним процесом аж до окремих елементів (операційний або маршрутно-операційний техпроцес);
 • ж) наявністю технічного нормування.

Під масовим виробництвом виробів, деталей або заготовок розуміється виготовлення їх в масових кількостях по незмінним кресленнями протягом тривалого проміжку календарного часу.

Характерними особливостями масового виробництва є:

 • а) виконання на кожному робочому місці тільки однієї закріпленої за ним безперервно повторюється операції;
 • б) широке застосування спеціальних і спеціалізованих верстатів, автоматів, автоматичних ліній, роторних і роторно-конвеєрних верстатів;
 • в) застосування високопродуктивних пристроїв спеціального призначення;
 • г) наявність повної взаємозамінності і відсутність розмітки;
 • д) технологічний процес розробляється докладно, і розраховуються технічно обгрунтовані норми часу.

Тип виробництва може бути визначений покоеффіціенту серійності або коефіцієнту закріплення операцій

(1.1)

де - такт випуску; - середнє поштучна час на операцію (докладніше розглядається в гл. 7).

(1.2)

де - штучний час, необхідне для виконання i-ї технологічної операції; п - число технологічних операцій.

Якщо , то виробництво при даному дійсному фонді часу не в змозі випустити необхідну кількість виробів в рік. Необхідно збільшити за рахунок 2-3-змінної роботи або продуктивності праці; при - масове виробництво; при - багатосерійне виробництво; - середнє серійне виробництво; дрібносерійне виробництво; - одиничне виробництво.

Коефіцієнт закріплення операцій розраховується за формулою

(1.3)

де О - число всіх технологічних операцій, необхідних для випуску вироби; Р - число робочих місць або технологічного обладнання, що використовується для виробництва вироби.

На одному і тому ж заводі, нерідко навіть в одному і тому ж цеху, одні вироби виготовляються одинично, інші - дрібними або середніми партіями. В даному випадку тип виробництва визначається по переважаючим виробам.

За організації виробничі процеси діляться на два види; потоковий і непотоковий.

Під потоковим видом організації виробничого процесу розуміється такий його вид, при якому заготовки, деталі або збираються вироби в процесі їх виробництва знаходяться в періодичному русі з постійною величиною такту. Це означає, що надійшла на першу операцію заготівля відразу ж після закінчення операції передається на другу, після закінчення другої - на третю і т.д. до останньої операції, після закінчення якої готова деталь відразу подається на збірку. Штучний час обробки заготовки на кожній операції дорівнює або коротко такту. На збірку деталі надходять через рівні проміжки часу.

історичний екскурс

Перші потокові виробництва були освоєні в США на автомобільних заводах понад 100 років тому. Цей тип організації виробництва зажадав децентралізувати технологічний процес складання на безліч дрібних операцій і зв'язати потоком деталей різні робочі місця.

Такий підхід дав наступні результати:

 • • істотно знизилися трудомісткість і складність на кожній окремій технологічній операції;
 • • практично до нуля скоротився час пролежування деталей в місцях і ромежуточ ного скл адірова н ія;
 • • висока швидкість руху потоку зібраних виробів задавала тими виготовлення деталей, що зробило виробництво більш ритмічним і організованим.

Для потокового виробництва найважливішою характеристикою є виробничий такт - час між випусками двох проміжних виробів:

(1.4)

де - дійсний річний фонд часу роботи технологічного обладнання, що використовується для виробництва вироби на годину; N - річна програма випуску виробів.

приклад 1.3

Для виготовлення деталі слід дотримуватися п'яти технологічних операцій. Норми штучного часу для виконання цих операцій наступні:

Річна програма випуску деталей N - 2000 шт. Дійсний річний фонд часу роботи технологічного обладнання, що використовується для виконання операцій, становить . Який тип виробництва буде на ділянці виготовлення даних деталей? Визначимо по формулі (1.2) середнє поштучна час на операцію.

За формулою (1.4) визначимо такт випуску деталей.

Використовуючи формулу (1.1), розрахуємо коефіцієнт серійності.

Отже, на ділянці виготовлення даних деталей буде багатосерійне виробництво.

Під непотокове видом організації виробничого процесу розуміється такий його вид, при якому заготовки, деталі або збираються вироби в процесі їх виробництва знаходяться в періодичному русі з різною тривалістю операцій і пролежування між ними, в результаті чого процес здійснюється з мінливою величиною такту але кожної операції.

З наведених визначень видно, що поточний вид організації виробничого процесу, перш за все можна використовувати в масовому виробництві. Тоді воно називається поточно-масове.

Серійне виробництво, особливо при значних величинах партій, також може бути організовано з використанням поточного виду. Тоді воно називається змінно-потокове.

Серійність виробництва визначає ступінь деталізації опису технологічного процесу.

В одиничному виробництві здійснюється маршрутне опис технологічного процесу, яке полягає в скороченому описі всіх технологічних операцій в послідовності їх виконання без вказівки переходів і технологічних режимів.

У дрібно- та среднесерийном, а для відповідальних виробів і в одиничному виробництвах проводиться маршрутно-операційний опис технологічних процесів, при якому даються скорочений опис технологічних операцій у маршрутній карті і повний опис відповідальних операцій, які формують якість виробів.

У великосерійному і масовому виробництвах, а для відповідальних виробів і в середньо- і дрібносерійного виробництва здійснюється операційне опис технологічних процесів, яке зводиться до інформації про продукт всіх технологічних операцій в послідовності їх виконання із зазначенням технологічних переходів і режимів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >