ТЕХНОЛОГІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • методи і послідовність процедур, необхідних для розробки технологічних процесів складання;
 • • теорію розмірних ланцюгів, що гарантує якість виробів машинобудування;
 • • принципи нормування точності і гарантії взаємозамінності деталей і складальних одиниць;
 • • правила визначення та складання схем складальних розмірних ланцюгів і методи аналізу точності;
 • • методи і засоби технологічного забезпечення якості збірки машинобудівних виробів;

вміти

 • • аналізувати технологічність конструкції виробу, що збирається, а також правильно розробляти і подавати конструкторсько-технологічну документацію на складальну одиницю;
 • • розробляти технологічні процеси складання і виконувати розрахунки складальних одиниць з належною точністю;
 • • використовувати методи і засоби технологічного забезпечення якості збірки машинобудівної продукції;

володіти

 • • навичками проектування технологічних процесів складання на основі застосування методів розмірно-точностной аналізу;
 • • сучасними методами вирішення техніко-економічних завдань в області конструкторсько-технологічного забезпечення складання виробів машинобудівних виробництв;
 • • принципами автоматизації виробничих процесів;
 • • знаннями технологічних основ, які гарантують якість складання виробів машинобудування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >