ПОХИБКИ ОБРОБКИ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Найчастіше похибка обробки заготовок на металорізальних верстатах викликається наступними основними причинами: геометричними похибками верстата; пружними деформаціями технологічної системи від сили різання; розмірним зносом різального інструменту; температурними деформаціями технологічної системи; неточністю мірного різального інструменту; неточністю застосовуваної схеми обробки; похибкою установки заготовок (див. параграф 3.3); похибкою налаштування технологічної системи на виконуваний розмір або розміри.

Кожна з перерахованих причин призводить до утворення похибок обробки, які можуть бути систематичними або випадковими. Систематичні похибки бувають постійними , періодичними без зміни при обробці кожної заготовки, і змінними , що змінюються від однієї заготовки до іншої за певним законом.

Розподіл похибок обробки на систематичні і випадкові є умовним, так як одна і та ж похибка, в залежності від конкретних виробничих умов, може бути віднесена або до систематичної, або до випадкової. Якщо вся партія заготовок обробляється на одному верстаті, то геометрична похибка даного верстата стане причиною систематичної похибки обробки даної поверхні заготовки. При обробці заготовок на різних верстатах зазначена похибка обробки буде випадковою величиною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >