ПОХИБКА НАЛАШТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ВИКОНУВАНИЙ РОЗМІР

Налаштування технологічної системи на виконуваний розмір (або розміри) полягає в узгодженій установці ріжучого інструменту (або інструментів), робочих елементів верстата і базуються елементів пристосування в положення, що забезпечує обробку поверхонь заготовки з необхідною точністю. Налаштування на виконуваний розмір відбувається з певною похибкою, що дорівнює нулю розсіювання положень ріжучої частини інструменту в напрямку витримується розміру при багаторазовому повторенні даного процесу.

Схема вихрового нарізування різьблення чотирма різцями

Мал. 4.5. Схема вихрового нарізування різьблення чотирма різцями

Застосовують статичну і динамічну налаштування.

Статична настройка ведеться на непрацюючому верстаті або поза верстата з використанням еталонів, габаритів або різних вимірювальних інструментів (рис. 4.6).

Під час налаштування за зразком необхідне положення інструментів в радіальному і поздовжньому напрямках визначають доведенням їх різальних крайок до зіткнення з відповідними поверхнями зразка. При обробці великогабаритних і складних за формою заготовок використання еталонів, які повторюють форму заготовки, важко. У таких випадках їх замінюють спеціально виготовленими габаритами, які повторюють частина профілю деталі.

Налаштування інструментів або інструментальних блоків поза верстата проводиться за допомогою спеціальних пристосувань. На них регулюється положення інструменту за допомогою різних вимірювальних пристроїв.

Схеми статичної настройки різця токарного верстата за зразком (а) і за допомогою індикаторного упору (6)

Мал. 4.6. Схеми статичної настройки різця токарного верстата за зразком (а) і за допомогою індикаторного упору ( 6 )

Динамічна настройка є більш трудомісткою і ведеться методом пробних робочих ходів (див. Параграф 4.1) або по пробним заготівлях. При такій настройці установку в необхідне положення ріжучого інструменту виробляють послідовним наближенням в ході обробки однієї або декількох заготовок на даному верстаті. Динамічна настройка є більш точною, ніж статична.

У загальному випадку похибка настройки ΔΗ залежить від точності регулювання положення інструменту і точності вимірювання отриманого розміру [17]:

• для циліндричних поверхонь

(4.5)

• плоских поверхонь

(4.6)

де - похибка регулювання положення інструменту (по лімбу верстата, еталону, індикаторного упору і т.п.); - похибка вимірювання отриманого розміру; - коефіцієнти, що враховують відхилення закону розподілу випадкових величин і від нормального закону розподілу ( ).

приклад 4.8

Оцінимо похибка настройки блоку різців на токарному Багаторізцеві напівавтоматі. Найбільш точно повинна оброблятися зовнішня циліндрична поверхня . Взаємозамінні блоки з різцями налаштовуються поза верстата.

Похибка регулювання блоку з різцями, встановленими на розмір поза верстата, становить мкм [17 |. Погрешностьізмеренія отриманого

розміру мкм [17]. Якщо прийняти і , то за формулою (4.5)

можна визначити, що

Як бачимо, похибка обробки становить половину допуску мм на виконуваний розмір.

Для зменшення похибки настройки слід використовувати більш точні еталони, габарити і вимірювальні прилади, якщо можливо, застосовувати динамічну настройку верстата. Точність настройки технологічної системи підвищується при збільшенні числа пробних заготовок. Однак слід враховувати, що при обробці малих партій виробів число пробних заготовок обмежена і часто нс перевищує однієї або декількох штук.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >