СТАТИСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОЧНІСТЮ ЗАГОТОВОК ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ

Методологія використання контрольних карт була розроблена американським вченим У. А. Шухартом. Вони представляють часовий графік вибіркових характеристик: середнього X і розмаху R (при контролі за кількісною ознакою) і числа дефектів у вибірці (при контролі але якісним ознакою). На контрольні карти наносяться межі, що вказують момент розладнання процесу. Ці кордони встановлюються таким чином, що якщо діють тільки випадкові чинники, тобто якщо процес налагоджений, то ймовірність виходу контрольованих параметрів за межі кордонів дуже мала.

приклад 4.14

Розглянемо порядок розробки і застосування контрольних карт для регулювання технологічних процесів механічної обробки па прикладі карти кількісних ознак

Відбирають 20-25 миттєвих вибірок через певні проміжки часу об'ємом п (зазвичай 4-5 шт.) І вимірюють кожен виріб з досліджуваного параметру X.

Обчислюють середнє значення х для кожної вибірки і середнє по всім вибірках:

де k - число вибірок.

Розраховують розмах R для кожної вибірки і середнє по всім вибірках:

На бланку однієї з контрольних карт по вертикалі наносять шкалу для , а на іншій - для R. По горизонталі зазначають номери вибірок.

На бланки контрольних карт наносять точки зі значеннями і R. Обчислюють кордону регулювання для J-карти.

Середня межа:

Верхня і нижня межі регулювання:

де А 2 - коефіцієнт, що залежить від обсягу вибірки п (див. табл. 4.4). Обчислюють координати меж регулювання Я-карти.

Середня межа:

Верхня і нижня межі регулювання: де D : i і D A - коефіцієнти, що залежать від обсягу вибірки п (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Значення коефіцієнтів для розрахунку меж регулювання контрольних карт за кількісною ознакою

обсяг вибірки

значення коефіцієнтів

п

2

1,880

0

3,267

3

1,023

0

2,575

4

0,729

0

2,282

5

0.577

0

2,115

6

0,483

0

2,004

7

0,419

0,076

1,924

8

0,373

0,136

1,864

9

0,337

0,184

1,816

10

0,308

0,223

1,777

Якщо п менше або дорівнює шести, то нижня межа регулювання на контрольній карті R дорівнює нулю (в цьому випадку D 3 - 0).

Розглянемо приклад побудови контрольної карти X - R.

При шліфуванні отвору діаметром 50 // 8 (+0039) в корпусі деталі отримані наступні відхилення розмірів отворів від їх номінального значення (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відхилення внутрішнього діаметра отворів від їх номінального значення, мкм

номер

вибірки

п

1

22

16

30

20

12

100

20,0

18

2

14

18

2

14

4

52

10,4

16

3

10

24

16

28

6

84

16,8

22

4

10

22

14

10

12

68

13,6

12

5

14

26

16

32

6

94

18,8

26

6

18

20

28

24

20

110

22,0

10

7

20

26

14

22

16

98

19,6

12

8

28

8

28

10

18

92

18,4

20

9

12

4

20

16

12

64

12,8

16

10

32

8

30

12

32

114

22,8

24

11

10

14

12

6

22

64

12,8

16

12

16

18

10

20

16

80

16,0

10

13

20

22

28

18

12

100

20,0

16

14

6

22

6

28

8

70

14,0

22

15

14

30

22

32

14

112

22,4

18

16

24

20

28

27

20

119

23,8

8

17

12

32

20

18

8

90

18,0

24

18

22

20

26

16

22

106

21,2

10

19

34

24

36

30

14

138

27,6

22

20

16

20

28

22

30

116

23,2

14

За даними таблиці знаходимо мкм і мкм. Середня (СГ), верхня (ВГР) і нижня (НГР) кордону регулювання відповідно рівні: для d :

для R :

Контрольна карта, відповідна вихідними даними (див. Табл. 4.5), представлена на рис. 4.12.

Контрольна карта - R

Мал. 4.12. Контрольна карта - R

Якщо всі крапки знаходяться всередині кордонів регулювання, то можна вважати, що технологічний процес знаходиться в статистично стабільному стані. Якщо точки виходять за межі регулювання, то вживаються заходи, що попереджають повторення такого явища. У цих випадках кордону регулювання перераховуються.

Відбираючи вибірки надалі в ході технологічного процесу і обчислюючи величини і R . їх наносять у вигляді точок на дану контрольну карту, і якщо нанесені точки знаходяться всередині кордонів регулювання, то вважають, що технологічний процес знаходиться в статистично керованому стані.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >