ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • складові геометричних характеристик якості обробленої поверхні;
 • • стандартні параметри шорсткості поверхні;
 • • рекомендовані параметри для оцінки хвилястості поверхні;
 • • основні зони технологічного поверхневого шару деталей машин;
 • • фізико-хімічні характеристики поверхневого шару;
 • • закономірності впливу умов технологічних операцій на параметри якості поверхневого шару;
 • • характер впливу параметрів поверхневого шару на основні експлуатаційні показники деталей машин;
 • • сутність явища технологічної спадковості;
 • • основні напрямки забезпечення експлуатаційних показників деталей машин технологічними методами;

вміти

 • • користуватися математичними залежностями для визначення стандартних параметрів шорсткості поверхні;
 • • розраховувати ступінь і градієнт наклепу поверхневого шару деталей машин;
 • • користуватися теоретичними і емпіричними залежностями для розрахунку параметрів якості поверхневого шару при різних умовах протікання технологічної операції;
 • • розраховувати експлуатаційні показники виробів в залежності від параметрів якості поверхневого шару;
 • • розраховувати деякі параметри якості поверхневого шару з урахуванням явища технологічної спадковості;

володіти

 • • методами аналізу висотних і крокових характеристик шорсткості поверхні;
 • • навичками призначення чинників технологічних операцій в залежності від експлуатаційних умов роботи деталей машин;
 • • методологічним підходом до призначення режимів технологічних операцій при одно- і двоступеневою схемою забезпечення заданого ресурсу деталей машин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >