ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СПАДКОВОСТІ

На формування параметрів стану поверхневого шару сильно впливає технологічна спадковість, під якою розуміють явище часткового збереження властивостей об'єктів від попередніх технологічних операцій до подальших, а перенесення цих властивостей у деталей машин називають технологічним спадкуванням.

Технологічна спадковість проявляє себе практично на всіх етапах обробки технологічної поверхні. Це явище спостерігається, насамперед, при забезпеченні необхідної точності обробки, коли такі фактори, як просторові відхилення, похибки форми, взаємного розташування поверхонь, нерівномірність припуску і т.п., зменшуючись від переходу до переходу на кілька порядків, проте, можуть позначатися і на остаточні параметри готової деталі. Тому для забезпечення високих квалітетів точності (5-7) потрібне багаторазове технологічний вплив на поверхню.

Також технологічна спадковість проявляє себе і при остаточному формуванні ПСПС. Особливо відчутно це позначається на інтенсивності деформаційного зміцнення. Як правило, чим більша твердість технологічної поверхні була отримана на попередній операції, тим більше вона виявиться після операції виконуваної. Це пояснюється величиною складових сили різання, що діють по нормалі до оброблюваної поверхні (для точіння це складова Ру), так як велика твердість матеріалу сприяє збільшенню сил різання, а менша твердість - їх зниження. Причому, прояв цієї закономірності спостерігається тим наочніше, чим ближче ми підходимо до остаточних операціях з обробки технологічної поверхні, коли глибини різання на чистових і обробних стадіях обробки порівнянні з розмірами деформованих шарів на попередніх операціях.

На рис. 5.25 показано вплив вихідної твердості поверхні загартованої сталі 45 на остаточну твердість поверхні після тонкого точіння різцями з композиту 10.

Представлена тенденція в зміні твердості поверхневого шару після остаточної обробки справедлива лише при зміні вихідної твердості, сформованої деформаційними процесами при механічній обробці. При зміні вихідної твердості за рахунок термічної обробки до різної твердості технологічна спадковість може не проявитися, так як на остаточну твердість поверхні можуть вплинути структурно-фазові зміни в поверхневому шарі.

У ряді випадків врахувати вплив явища технологічної спадковості можна за допомогою коефіцієнта технологічного успадкування, який стосовно фізико-механічними параметрами з прийнятною для практичних завдань точністю можна вважати рівним коефіцієнту наклепу, за допомогою якого коригують або вихідна напруга плинності, або твердість.

Вплив вихідної твердості поверхні на остаточну твердість після тонкого точіння

Мал. 5.25. Вплив вихідної твердості поверхні на остаточну твердість після тонкого точіння:

1 - t - 0,3 мм; 2 - t - 0,8 мм; S = 0,08 мм / об; V- 2 м / с

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >