ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО НОРМУВАННЯ

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • цілі технічного нормування;
 • • принципова відмінність методів розрахунку норм часу;
 • • структуру технічно обґрунтованої норми часу;
 • • математичні залежності для розрахунку основного часу технологічних операцій;
 • • методи розрахунку технологічної собівартості виробів;
 • • якісну залежність собівартості виготовлення від конструктивних параметрів деталей машин;

вміти

 • • розраховувати штучно-калькуляційний час для технологічних операцій;
 • • користуватися залежністю для визначення цехової собівартості технологічної операції;
 • • порівнювати варіанти технологічних процесів за собівартістю виготовлення;
 • • орієнтуватися в призначенні розряду виконуваних робіт в залежності від конструктивних параметрів деталей машин;

володіти

 • • понятійним апаратом технічного нормування;
 • • навичками вибору способу технічного нормування механоскладальних робіт в залежності від типу виробництва;
 • • навичками схематизації для розрахунку основного час на технологічну операцію.

Однією з основних проблем сучасної вітчизняної обробної промисловості є економія виробничих ресурсів, яка в кінцевому рахунку визначає собівартість виробленої продукції і її конкурентоспроможність. У багатьох галузях народного господарства витрата виробничих ресурсів встановлюють за допомогою технічного нормування, яке, базуючись на відповідних методиках і нормативах, об'єктивно встановлює фінансові та матеріальні витрати, а також потреба в робочій силі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >