ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Технічне нормування встановлює технічно обґрунтовану норму витрати виробничих ресурсів робочого часу, енергії, сировини, матеріалів, інструментів і т.д. (ГОСТ 3.1109-82).

• Нормою часу називають регламентований час виконання деякого обсягу робіт в певних виробничих умовах одним або декількома виконавцями відповідної кваліфікації.

У машинобудуванні норма часу, як правило, встановлюється на технологічну операцію.

В даний час на машинобудівних підприємствах в умовах одиничного і дрібносерійного виробництв застосовують дослідно-статистичний метод визначення норм часу. Цей метод заснований на досвіді нормувальника і статистичних даних про фактичні затрати часу на раніше виконані аналогічні роботи.

Істотним недоліком цього методу є його орієнтація на існуючий рівень технології і кваліфікацію інженерно-технічного і виробничого персоналу на конкретному підприємстві, що не сприяє вдосконаленню технології виготовлення виробів.

В умовах середньо- і великосерійного, а також масового виробництв встановлюється технічно обгрунтована норма часу, заснована на інженерно-економічних розрахунках, що стимулюють виробничників вдосконалювати організаційно-технічні умови та ефективність технологічних процесів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >