ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Оплата праці виробничого персоналу на підприємствах машинобудівного комплексу здійснюється на основі тарифної системи, яка являє собою сукупність норм і нормативів, що забезпечують диференціацію оплати праці, виходячи з відмінностей у складності виконуваних робіт і умов праці, його інтенсивності і характеру.

Основу тарифної системи складають тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні розряди і відповідні їм коефіцієнти, тарифні ставки, районні коефіцієнти до заробітної плати, а також різні надбавки за відхилення від нормативних умов праці.

Тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій служить для визначення розряду робіт і робітників. У машинобудівній промисловості довгі роки в СРСР і Росії існувала 6-розрядна тарифна сітка, і лише в останні роки, виходячи зі зрослої складності робіт і промислового устаткування, ряд робітничих професій переведений на 8-розрядну тарифну сітку. Так, для токарів наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2008 № 645 додано характеристику і вимоги до 7-му і 8-му розрядами робіт даної професії. Розглянемо характеристику і вимоги до токаря 8-го розряду згідно з цим документом.

Завдання та обов'язки. Токарська обробка і доведення на сферотокарних верстатах особливо складних і відповідальних деталей і вузлів зі сферичними поверхнями по квалітетам 3-5, з декількома пересічними площинами, криволінійними поверхнями і осями для хімічного, радіохімічного, хіміко-металургійного виробництв, з ядерно-діляться, вибухопожежонебезпечних матеріалів в камерах з використанням захисних засобів (екранів) від впливу радіоактивного випромінювання.

Виробничий персонал повинен знати: конструкцію і правила перевірки на точність сферотокарних верстатів; способи установки, кріплення і вивірення складних деталей і методи визначення технологічної послідовності обробки; способи досягнення встановленої точності та шорсткості поверхні; розрахунки, пов'язані з виконанням складних токарних робіт; правила роботи з ядерно-діляться, пожежовибухонебезпечними матеріалами; правила роботи з використанням захисних засобів (екранів) від впливу радіоактивного випромінювання.

Приклади робіт. Чаші, кулі Калибровая, сферичні - остаточна токарна обробка і доведення після термообробки але 3-5-му квалітетами і шорсткістю Ra 0,1-0,015.

Межразрядіие співвідношення тарифних ставок в 8-розрядної тарифної сітки представлені в табл. 7.1.

Тарифна ставка 1-го розряду може бути вартовий, денний і місячної. В даний час годинна і денна тарифні ставки 1-го розряду встановлюються як для робітників-відрядників, так і почасовиків. Місячна тарифна ставка 1-го розряду встановлюється підприємством самостійно і не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, визначеного в законодавчому порядку.

Таблиця 7.1

Співвідношення тарифних ставок в 8-розрядної тарифної сітки

показник

тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

7

8

тарифні коефіцієнти

1,0

1,088

1,204

1,350

1,531

1,800

1,892

2,0

Абсолютна зростання тарифних коефіцієнтів

-

0,088

0,116

0,146

0,181

0,269

0,092

0,108

Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, %

-

8,8

10,7

12,1

13,4

17,6

5,1

5,7

Існуюча система оплати праці верстатників стимулює їх до підвищення кваліфікації за рахунок поглиблення теоретичної підготовки, освоєння сучасного обладнання та прогресивних методів і прийомів праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >