РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

Розмірний аналіз має на меті виявлення схеми взаємозв'язків між розмірами заготовки, готової деталі, технологічними операційними розмірами і припусками на обробку; виявлення та розрахунок технологічних розмірних ланцюгів; оцінку точності прийнятого варіанту ТП виготовлення деталі.

Розмірні зв'язки, що виникають на етапі установки заготовки

При виконанні розмірів при механічній обробці зазвичай беруть участь дві поверхні, з якої одна піддається обробці, а інша є тією поверхнею, від якої повинен бути витриманий заданий розмір. При багатоінструментальною обробці, коли одночасно обробляється кілька поверхонь різними інструментами як настроювальних баз, використовуються дві поверхні. Одна з них збігається з технологічною базою. Від цієї поверхні налаштовується один з ріжучих інструментів, а оброблена цим інструментом поверхню буде служити настроювальної базою для всіх інших інструментів.

Настроювальної базою називають поверхню заготовки, яка утворюється при одній установці з робочою поверхнею, і по відношенню до якої орієнтуються оброблювані поверхні, пов'язані з її технологічними розмірами.

Розглянемо розмірні зв'язки, що виникають на етапі установки заготовки, на прикладі фрезерування паза (рис. 8.1).

Як випливає з рис. 8.1, при фрезеруванні паза за схемою (б) на точність виконання розміру h впливає точність виконання розміру H (на попередньої операції) і розміру S 1. При фрезеруванні паза за схемою (в) h = S 2 і за схемою (г) h = S 4. Забезпечення точності виконання заданих розмірів деталі залежить, таким чином, від вибору технологічних баз і схеми установки заготовки.

Фрезерування паза від різних баз

Мал. 8.1. Фрезерування паза від різних баз:

а - ескіз деталі: б - фрезерування паза на вертикально-фрезерному верстаті від технологічної бази А; в - фрезерування паза на вертикально-фрезерному верстаті від технологічної бази В: г - фрезерування паза на горизонтально-фрезерному верстаті від настроювальної бази C

приклад 8.1

Призначте допуск, верхнє і нижнє відхилення на розмір операційний 5, (рис. 8.2), якщо H - ЮО_022 і h - 20 + 0 • 13.

Допуск на розмір S 1 визначаємо з рівняння T h = T 11 + T s.

Оскільки 0,13 * 0,22 + T s, необхідно посилити допуск на розмір Н. Прийнявши T 11 = 0,087 мм (по 9-му квалітету точності), отримаємо 0,13 = 0,087 + T s. Звідки Т 5 {= 0,043 мм. Координату середини поля допуску розміру 5, визначимо з рівняння: EC h - EC 11 - EC s + 0,065 - (-0,0435) - EC s ^. EC s - = -0,1085 мм. тоді

і

Таким чином, розміри H і 5, повинні виконуватися з відхиленнями H - - 100 0087 і S 1 = 20 -0 , 087 -0,130 -олзо. Перевірка підтверджує правильність розрахунків:

Схема розмірного ланцюга

Мал. 8.2. Схема розмірного ланцюга

приклад 8.2

Визначте методом повної взаємозамінності допуски, верхні і нижні відхилення на операційні розміри S 1 і S 2, якщо H = 100 009 і h = 20 - 0.21 (рис. 8.3).

Деталь і схема її обробки

Мал. 8.3. Деталь і схема її обробки

Розмірна схема процесу обробки деталі представлена на рис. 8.4. Основне рівняння розмірного схеми

або

Звідки знаходимо S i = S 2 = 60 мм. Допуски на розміри S t і S2 знаходимо з рівняння

оскільки

Координати середин полів допусків на розміри S1 і S2 знаходимо з рівняння

тоді

а

Таким чином, розміри S t і S2 повинні бути виконані з відхиленнями S1 = S2 = 60 + 006.

Перевірка:

Розмірна схема процесу обробки деталі (див. Рис. 8.3)

Мал. 8.4. Розмірна схема процесу обробки деталі (див. Рис. 8.3)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >