ГРУПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Групова технологія , основоположником якої є професор С. П. Митрофанов, розроблена з метою підвищення ефективності виробництва виробів широкої номенклатури. При груповий технології різні вироби об'єднуються в групи за спільністю обладнання і оснастки для здійснення однієї і тієї ж операції, що підвищує однорідність праці при виготовленні різних деталей і дозволяє підвищити продуктивність праці.

Під груповим технологічним процесом (ГТП) слід розуміти ТП виготовлення (ремонту) групи виробів з різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками. Тут роль визначення ознак відводиться конструкторським і технологічним класифікаторів, як і при розробці типового технологічного процесу. Однак при розробці ГТП геометрична форма деталі не є визначальною. Головним фактором при групуванні деталей в той чи інший ГТП є технологічний метод. Груповий технологічний процес розробляється з метою економічно доцільного застосування методів і засобів великосерійного і масового виробництв в умовах одиничного, дрібносерійного і серійного виробництв.

При розробці групових процесів необхідно виходити з таких положень, перерахованих нижче:

  • • прийнята послідовність технологічних операцій при груповому маршруті або переході при груповий операції повинна забезпечувати обробку будь-якої деталі групи відповідно до креслення і технічних вимог;
  • • технологічне оснащення повинна бути груповий або універсально персналажіваемой і придатною для виготовлення будь-якої деталі групи;
  • • обладнання, що застосовується має забезпечувати високопродуктивну обробку при мінімальних витратах на його переналагодження;
  • • технологічна документація повинна бути простою за формою, вичерпної але змістом і зручною для використання на робочих місцях.

Обов'язковим етапом, що передує розробці групових процесів, є групування предметів виробництва по технологічному подобою (табл. 8.3) з урахуванням основних факторів організації виробництва. Групувати предмети [9] виробництва слід па основі їх класифікації та результатів комплексного аналізу: складу і програм випуску виробів; існуючої структури виробничих підрозділів; техніко-економічних показників виробництва.

Груповий технологічний процес охоплює комплекси групових технологічних операцій, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях в послідовності технологічного маршруту виготовлення визначеної групи виробів. Групову технологічну операцію слід розробляти для виконання технологічно однорідних робіт при виготовленні групи виробів на спеціалізованому робочому місці за умови можливості підналагодження засобів технологічного оснащення. Її можна створювати і застосовувати як складову частину ГТП та окрему групову операцію.

При розробці груповий технологічної операції передбачають достатню величину сумарної трудомісткості технологічно однорідних робіт для забезпечення безперервної завантаження засобів технологічного оснащення без їх повної переналагодження протягом економічно доцільного періоду. Допускається тільки часткова підналагоджує засобів технологічного оснащення. Групові технологічні операції здійснюють з урахуванням спеціалізації робочих місць за допомогою застосування високопродуктивних спеціалізованих засобів технологічного оснащення замість універсальних; застосування високопродуктивних універсально-переналагоджуваних засобів технологічного оснащення; цільової модернізації і налагодження устаткування.

Основою розробки ГТП і вибору загальних засобів технологічного оснащення для спільної обробки групи виробів служить комплексне виріб (комплексна деталь) .

При розробці комплексного вироби слід враховувати, що його конструкція повинна містити основні, повинні стати предметом обробки елементи всіх виробів групи. Комплексне виріб може бути:

  • • одним з виробів групи;
  • • реально існуючим, але відсутнім в групі;
  • • штучно створеним (умовним).

При значній різноманітності конструкцій поєднуються поверхонь деталей, що ускладнюють штучне створення комплексного вироби, його замінюють двома або кількома характерними деталями групи.

Групові технологічні процеси і операції розробляють для всіх типів виробництва тільки на рівні підприємства.

Таблиця 8.3

Етапи розробки групових технологічних процесів

п / п

етап

Завдання, які вирішуються на етапі

Необхідні документи і дані

1

Аналіз вихідних даних для розробки ТП

Попереднє ознайомлення з призначенням і конструкцією предметів виробництва, з вимогами до їх виготовлення і експлуатації

Завдання на розробку ГТП, що містить відомості про програму випуску виробів.

Конструкторська документація на аналізовані вироби

2

групування

виробів

Аналіз діючих одиничних, типових і ГТП виготовлення предметів виробництва. Створення укрупнених груп предметів виробництва, що володіють спільністю технологічних характеристик (на основі спільності їх обробки). Розробка або вибір комплексного вироби для кожної групи. Розробка пропозицій по уніфікації виробів і їх елементів

Документація одиничних, типових і групових ТП, що діють на підприємстві.

Робочі креслення і технічні умови на предмети виробництва. Класифікатори предметів виробництва. Керівні, технічні, методичні та довідкові матеріали по гуртування виробів

3

Кількісна оцінка груп предметів виробництва

Визначення типу виробництва для кожного комплексного вироби (одиничне, серійне, масове). Визначення орієнтовної трудомісткості виготовлення кожної групи предметів виробництва

Специфікації конструкторських документів. Планові завдання. Відомості трудомісткості виготовлення виробу

4

Розробка маршруту ГТП

Розробка маршруту виготовлення комплексного виробу. Визначення кількості і послідовності групових технологічних операцій процесу

Креслення комплексного вироби.

Робочі креслення і технічні умови на вироби, що входять до групи. Документація діючих одиничних, типових і групових ТП. Документація перспективних ТП

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >