Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформатика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ (ФОРМАЛІЗОВАНЕ / МОДЕЛЬНЕ ОПИС)

Логічний рівень базової інформаційної технології представляється комплексом взаємопов'язаних моделей, що формалізують інформаційні процеси при трансформації інформації в дані. Формалізоване у вигляді моделей уявлення ІТ дозволяє зв'язати параметри інформаційних процесів і дає можливість реалізації управління інформаційними процесами і процедурами. На рис. 2.4 приведена логічна модель базової ІТ, яка відображає схему взаємозв'язку моделей інформаційних процесів.

Модель організації інформаційних процесів

Моделі обробки, обміну та накопичення даних. При обробці даних формуються всі основні інформаційні процеси: обробка, обмін та накопичення даних, подання знань.

Модель обробки даних включає в себе формалізоване опис процедур організації обчислювального процесу (операційні системи - ОС), перетворення (алгоритми і програми сортування, пошуку, створення і перетворення статичних і динамічних структур) і логічного висновку (моделювання).

Модель обміну даними містить формальний опис процедур, що виконуються в обчислювальної мережі: передачі (кодування, модуляція в каналах зв'язку), комутації та маршрутизації (протоколи мережевого обміну) і описується за допомогою міжнародних стандартів: OSI (взаємодія відритих систем), IEEE 802 (локальних мереж ) і специфікації мережі Інтернет.

Модель накопичення даних: описує як СУБД, так і саму інформаційну базу, яка представляється БД і БЗ. Процес переходу від смислового (інформаційного) опису до фізичного описується трирівневої системою моделей уявлення інформаційної бази: концептуальної (яка і в якому обсязі інформація повинна накопичуватися при реалізації інформаційної технології), логічної (структура і взаємозв'язок елементів інформації) і фізичної (методи розміщення даних на машинних носіях та доступу до них). Функції управління базами даних регламентують: мова баз даних SQL (Structured Query Language); інформаційно-довідкову систему IRD (Information Resource Dictionary System); протокол віддаленого доступу операцій RDA (Remote Data Access); PAS (Publicly Available Specifications) Microsoft на відкритий прикладний інтерфейс доступу

Логічна модель базової ІТ-системи рівня процесів

Мал. 2.4. Логічна модель базової ІТ-системи рівня процесів

до баз даних ODBC (Open Data Base Connectivity) API (Application Program Interface).

Моделі представлення знань. Модель даного типу вибирається залежно від повноти подачі і змісту предметної області та виду вирішуваних завдань. В даний час використовуються такі моделі подання знань, як логічні, алгоритмічні, семантичні, фреймові і інтегральні.

Моделі отримання і відображення інформації. Модель отримання інформації будується з урахуванням наступних стандартів, що регламентують структури даних і документів, а також формати даних:

■ кошти мови ASN.l (Abstract Syntax Notation One), призначеного для специфікації прикладних структур даних - абстрактного синтаксису прикладних об'єктів;

■ формати метафайлу для подання та передачі графічної інформації CGM (Computer Graphics Metafile);

■ специфікація повідомлень і електронних даних для електронного обміну в управлінні, комерції та транспорті EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade);

■ специфікації документів і структур відомчих документів ODA (Open Document Architecture);

■ специфікації структур документів для виробництва, наприклад SGML (Standard Generalized Markup Language);

■ мови опису документів гіпермедіа і мультимедіа, наприклад: HyTime, SMDL (Standard Music Description Language), SMSL (Standard Multimedia / Hypermedia Scripting Language), SPDS (Standard Page Description Language), DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language), HTML ( HyperText Markup Language);

■ специфікація форматів графічних даних, наприклад форматів JPEG, JBIG і MPEG.

Модель відображення інформації будується з урахуванням стандартів: X Windows, MOTIF, OPEN LOOK, VT, CGI, PHIGS, машинної графіки - GKS, графічного призначеного для користувача інтерфейсу - GUI.

Модель управління інформацією, даними та знаннями

Моделі управління інформацією, даними та знаннями пов'язують базові інформаційні процеси, синхронізують їх на логічному рівні.

Так як базові інформаційні процеси оперують з інформацією, даними і знаннями, то управління інформацією відбувається через процеси отримання (збір, підготовка та введення) і відображення (побудова графіки, тексту і відео, синтез мови), управління даними відбувається через процеси обробки (управління організацією обчислювального процесу перетворення), обміну (управління маршрутизацією і комутацією в обчислювальної мережі, передачею повідомлень по каналах зв'язку) і накопичення (системи управління базами даних), а управління знаннями - через процес подання знань (управління отриманням і генерацією знань).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук