Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Об'єктно-орієнтоване програмування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВИТЯГ ПОВ'ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Об'єкти DataRelation дозволяють витягати рядки, що містять батьківські і дочірні поля. Для цього потрібно викликати методи GetChildRows () або GetParentRow () об'єкта DataRow, які вимагають передати їм дійсний об'єкт DataRelation. Метод GetChildRow () повертає масив дочірніх рядків, заданих об'єктом DataRelation.

Метод GetParentRow () відрізняється від нього лише тим, що повертає тільки один рядок - батьківську, також задану об'єктом DataRelation. Виклик цих методів ілюструється наступним прикладом, який передбачає наявність таблиць Customers і Orders, зв'язаних за допомогою об'єкта DataRelation з ім'ям CustomersOrders; обидві ці таблиці розташовуються в об'єкті DataSet з ім'ям myDataSet:

DataRow [] ChildRows;

DataRow ParentRow;

// Повернути все дочірні рядки першого рядка табл. Customers,

// задані об'єктом DataRelation з ім'ям CustomersOrders

ChildRows = myDataSet.Tables

[ "Customers"]. Rows [1] .GetChildRows (CustomersOrders);

// Повернути дочірню рядок п'ятого рядка таблиці Orders,

// задану об'єктом DataRelation з ім'ям CustomersOrders.ParentRow = myDataSet.Tables [ "Orders"]. Rows [5] .GetParentRow (CustomsrsOrders);

СТВОРЕННЯ НОВИХ РЯДКІВ В ОБ'ЄКТАХ DATATABLE

Для додавання нових рядків у таблицю DataTable потрібно додати нові об'єкти DataRow в колекцію Rows даної таблиці. Об'єкти DataRow представляють рядки таблиці БД. Створювати об'єкти класу DataRow з використанням операції new можна, замість цього слід викликати метод NewRow () об'єкта DataTable, до якого додається об'єкт DataRow. наприклад:

DataRow myRow; myRow = tbl.NewRow ();

Створений об'єкт DataRow можна заповнити даними, введеними користувачами або отриманими з будь-якого джерела даних (колекції або масиву). Для доступу до полів запису використовується колекція Item об'єкта DataRow. Для занесення заповненого об'єкта DataRow в таблицю його потрібно додати до колекції Rows об'єкта DataTable. Наступний приклад показує заповнення об'єкта DataRow даними і збереження його в таблиці:

DataSet ds = new DataSet ();

DataTable tbl = ds.Tables [ "MyBooks"];

DataRow row = tbl.NewRow (); myRow [ "id"] = 44;

myRow [ "authir"] = "Терентьєв І.A."; myRow [ "year"] = 2003; tbl.Rows.Add (row);

ВИДАЛЕННЯ ЗАПИСІВ З ОБ'ЄКТІВ DATATABLE

Для видалення записів з таблиці можна використовувати метод Remove () колекції Rows класу DataTable. наприклад:

// тут tbl об'єкт класу DataTable tbl. Rows. Remove (row);

Крім цього, можна використовувати метод Delete () класу DataRow. наприклад:

// тут row об'єкт класу DataRow row.Delete ();

ОНОВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

Закінчивши роботу з копією бази даних в об'єкті DataSet, можна оновити БД, викликавши метод Update () відповідного об'єкта DataAdapter, за допомогою якого виконувалося заповнення даної таблиці. наприклад:

DataSet ds = new DataSet ();

// створюємо і заповнюємо DataAdapter da Da.Fill (ds, "Product"):

// виконуємо зміни таблиці Product в ds myDataAdapter.Update (ds, "Product"); myOtherDataAdapter.Update ();

В результаті виклику даного методу всі зміни, внесені в об'єкт DataSet, переносяться в реальну БД. При цьому можна вказати об'єкт DataSet, DataTable або масив об'єктів DataRows, що підлягає оновленню:

myDataAdapter.Update (myDataSet);

myDataAdapter.Update (myDataTable);

myDataAdapter.Update (myDataRows);

Клас Data View

Клас DataView дозволяє створити різні (альтернативні) уявлення (view) однієї і тієї ж таблиці. Він включає додаткові можливості для сортування та фільтрації записів таблиці. Основними властивостями даного класу є RowFilter (фільтр), яке задає умову відбору записів з DataTable, і Sort (сортування), яке задає правило сортування записів (перерахування полів, за значеннями яких будуть упорядочиваться записи, і порядок сортування: за замовчуванням - по зростанню; якщо задано DESC - по спадаючій). наприклад:

DataView view = new DataView (myDT);

view.Sort = "LastName ASC, FirstName ASC, Salary DESC";

view.RowFilter = "City = Томськ" ':

Об'єкт класу DataView пов'язати з елементами графічного інтерфейсу, наприклад DataGridView, використовуючи властивості DataSource. Приклад створення і зв'язування з DataView:

// створюємо об'єкт DataView для об'єкта DataTable DataView view = new DataView (employee);

// задаємо правила сортування та умови фільтра відбору

view.Sort = "LastName ASC, FirstName ASC, Salary DESC": view.RowFilter = "LastName like 'A%' and Salary> 15":

// якщо є ЕУ для відображення

DataGridView dgv.DataSource = view;

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук