ЗОВНІШНІ ПРОГРАМИ

Найпростіший спосіб динамічно формувати web-сторінки у відповідь на HTTP-запит полягає в тому, щоб передати роботу по вирішенню необхідної задачі і формування HTML-сторінки зовнішній програмі, яка повинна отримувати передані в HTTP-запиті вхідні параметри і сформувати вихідну сторінку на мові HTML.

Першою широко використовується, незалежної від типу web-сервера програмної технологією створення і виконання web-додатків була технологія Common Gateway Interface (CGI, загальний шлюзовий інтерфейс). Вона визначала набір правил, яким повинна слідувати програма, щоб вона могла виконуватися на різних НТТР-серверах і операційних системах.

Відповідно до CGI-технологією під час вступу до web-сервер HTTP-запиту, який включає посилання не на статичну сторінку, а на CGI-програму (наприклад: prog.exe), створюється новий процес, в якому запускається необхідна прикладна програма.

Технологія CGI задає спосіб передачі такій програмі параметрів, що входять до складу HTTP-запиту. Передача вхідних даних може виконуватися або за допомогою фіксованого набору змінних середовища (environment variables), які можуть створюватися однією програмою і використовуватися іншими програмами, або через вхідні дані функції, з якої починається робота програми (функція main ()), а результати роботи програми ( HTML-сторінка) повертаються за допомогою стандартного потоку виводу STDOUT.

Приклад простий CGI-програми, написаної на мові С, яка формує HTML-сторінку з переліком переданих їй параметрів, показаний па рис. 3.1.

Приклад простий CGI-програми на мові С, що складає в HTML-документі передані їй параметри

Мал. 3.1. Приклад простий CGI-програми на мові С, що складає в HTML-документі передані їй параметри

Технологія CGI дозволяє використовувати будь-яку мову програмування, який може працювати зі стандартними пристроями введення / виводу. Крім цього, CGI-програми можна писати з використанням скриптових мов, які називаються "CGI-скриптами". Прикладами скриптових CGI-мов є, наприклад, Perl, Python або Tel. При використанні скрипта web-ссрвср викликає на виконання зовнішню програму - інтерпретатор скриптів (script engine), якій передаються дані HTTP-запиту і ім'я файлу, в якому міститься запитуваний користувачем скрипт. А потім ця програма виконує вказаний скрипт і повертає сервера сформовану HTML-сторінку.

Приклад скрипта на мові Perl, формує HTML-сторінку з переліком переданих їй параметрів, показаний на рис. 3.2.

Приклад скрипта на мові Perl, формує HTML-сторінку з переданими параметрами форми

Мал. 3.2. Приклад скрипта на мові Perl, формує HTML-сторінку з переданими параметрами форми

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >