ІНФОРМОВАНА ЗГОДА

Правило інформованої згоди є похідним з принципу поваги автономії пацієнта, про що говорилося вище. Інформована згода вважається одним з найважливіших вимог сучасної біомедичної етики, йому присвячена маса літератури і дискусій.

Інформована згода - необхідна попередня умова для проведення медичного втручання. Коротенько його зміст полягає в тому, що перед проведенням медичного втручання лікар повинен повідомити пацієнта всі необхідні відомості, які дозволили б пацієнтові самостійно і раціонально прийняти відповідне рішення (висловити згоду або відмову); подальше втручання проводиться тільки за згодою пацієнта.

Головна мета інформованої згоди - забезпечити пацієнта всією необхідною інформацією для його самовизначення (автономного рішення) з приводу того чи іншого медичного впливу. Правило інформованої згоди служить також механізмом захисту пацієнта від порушень його прав, зловживання його ситуацією, дій медичних працівників проти його інтересів.

Найважливішими вимогами для повноцінного дотримання даного правила є вільне , без примусів, прийняття пацієнтом рішення після отримання необхідної інформації, а також достатній ступінь розуміння цієї інформації (для чого пацієнт має право на отримання відомостей в доступній для нього формі, відповідей на всі виникаючі у нього питання і т.п.).

При отриманні інформованої згоди лікар зобов'язаний повідомити пацієнтові досить широкий обсяг відомостей, куди входять інформація про цілі даного втручання, очікуваної користі, умови, необхідні для виконання втручання, можливі ризики, пов'язані з цією процедурою, і про інші негативні ефекти (біль, дискомфорт, віддалені наслідки і т.п.), альтернативи даному втручанню і ін.

Винятки з цього правила дозволяються тільки у вимушених обставин і з особливих причин. Як правило, в розвинених країнах ці винятки чітко регулюються законом.

Для того щоб пацієнт міг адекватно скористатися своїм правом на інформовану згоду, він повинен мати відповідну здатністю сприймати інформацію і приймати рішення. Ця здатність позначається в медичній етиці спеціальним терміном "компетентність". У разі некомпетентності пацієнта (наприклад, він знаходиться без свідомості, або з іншої причини) рішення за нього приймає призначений в законному порядку його законний представник. Це так званий випадок сурогатного інформованої згоди. Як правило, законодавство розвинених країн досить детально регулює всі ці процедури.

Проте в літературі тривають дискусії на тему інформованої згоди (про стандарти інформування, формах, особливих випадках, практичних труднощі, способи оцінки компетентності пацієнта і т.п.). Правило інформованої згоди залишається однією з найбільш активно обговорюваних і розвиваються тим сучасної біомедичної етики. До проблеми інформованої згоди ми повернемося в наступному розділі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >