ЛІКАРСЬКІ ПОМИЛКИ І ЯТРОГЕНИИ

Поняття лікарської помилки

Проблема лікарських помилок здавна існувала в медицині. За заподіяння шкоди хворому в давнину лікаря могли вигнати з лікарської спільноти, а в законах Хаммурапі (XVIII ст. До н.е.) були встановлені покарання для невдачливих лікарів.

У наш час масштаби поширеності лікарських помилок величезні. Наприклад, за офіційними даними Інституту медицини США, через медичних помилок в американських госпіталях щорічно гинуть від 44 до 98 тис. Чоловік (причому є дані, що насправді кількість помилок ще вище), а загальні витрати через медичних помилок оцінюються в 17-29 млрд дол. США.

Помилки і ускладнення медичної допомоги. Згідно усередненими даними, отриманими з різних досліджень, до 13% випадків госпіталізації пацієнтів є наслідком негативних ефектів лікування або діагностики; майже 70% ятрогенних ускладнень можна було б уникнути (в США такі ускладнення охоплюють близько 13 млн госпіталізованих пацієнтів щорічно) (рис. 3.4).

Частка помилок і ускладнень при наданні медичної допомоги

Мал. 3.4. Частка помилок і ускладнень при наданні медичної допомоги [1] :

а - наслідок негативних ефектів лікування або діагностики, відсоток госпіталізацій; б - відсоток ятрогений предотвратіми

Лікарська (медична) помилка - це дії або бездіяльності лікарів (або іншого медичного персоналу), які заподіяли (або явно могли заподіяти) пацієнту шкоди здоров'ю і порушують нормативи медичної допомоги. Результатами лікарської помилки можуть бути ускладнення перебігу захворювання, поява нових патологічних станів у пацієнта, заподіяння фізичних і моральних страждань, більш тривалий перебіг захворювання, додаткові витрати на лікування, неефективне використання ресурсів охорони здоров'я та ін.

Поняття лікарської помилки в законі чітко не визначено. У чинному російському законодавстві йдеться лише про право пацієнта на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю при наданні медичної допомоги (ст. 19 ФЗ "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації").

Саме поняття помилки передбачає існування якогось зразка або стандарту, від якого відбувається відхилення. Якщо немає еталона "доброї практики", то, в строгому сенсі слова, неможливо говорити і про лікарські помилки. Тому в багатьох випадках залишаються складності з ідентифікацією дефектів медичної допомоги. Для чіткого визначення лікарських помилок потрібні відповідні правила гарної практики або клінічні стандарти.

Разом з тим існує і безліч абсолютно очевидних випадків, для яких нс потрібне введення стандартів. Наприклад, забутий в порожнині тіла хірургічний інструмент або тампон при операції є самоочевидною лікарською помилкою.

Помилки медсестер при виконанні лікарських призначень. Дослідження, проведене в Ірані (2009), в якому брали участь 237 випадково вибраних медичних сестер, дало наступні результати: 64,55% опитаних сестер повідомили, що здійснювали такі помилки; крім того, 31,37% відповіли, що бували на межі здійснення помилки. Найбільш часті види помилок - неправильна дозування і неправильна швидкість введення препарату.

Далі, найбільш частими причинами помилок медсестер при виконанні лікарських призначень є (рис. 3.5):

Помилки медсестер при виконанні лікарських призначень,%

Мал. 3.5. Помилки медсестер при виконанні лікарських призначень,% [2]

  • [1] Sharpe VA, Faden А. I. Medical harm: historical, conceptual, and ethical dimensions of iatrogenic illness. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. P. 1.
  • [2] Types and causes of medication errors from nurse 's viewpoint / MA Cheragi, H. Manoochery [et al.) // Iranian Journal of Nursing and Midfifcry Research. 2013. № 18 (3). P. 228 231.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >