СУЧАСНА РЕГУЛЯЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ

У ряді країн на рівні національного законодавства прийняті спеціальні документи з регулювання біомедичних досліджень на тваринах. Такі документи існують в США, Великобританії, Франції, Швеції та інших країнах. Одна з найбільш розроблених систем захисту тварин діє в Австралії.

Міжнародне регулювання досліджень на тваринах спирається на ряд важливих документів. До основних з них слід віднести наступні.

Деякі загальні положення щодо використання тварин були введені ще в Гельсінкської декларації.

У 1985 р Міжнародна рада медичних наукових товариств (CIOMS) прийняв Міжнародні керівні принципи для біомедичних досліджень з використанням тварин (оновлено у 2012 р).

У 1986 р Рада Європи (Страсбург) прийняв Європейську конвенцію із захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях.

У нашій країні проведення експериментів на тваринах регулюється "Правилами проведення якісних клінічних випробувань в Російській Федерації" (1999); крім того, ще з 1977 р діють "Правила проведення робіт з використанням експериментальних тварин" (наказ МОЗ СРСР).

ПРАВИЛО 3R БЕРЧА - РАССЕЛА

Правило 3 R стало міжнародним стандартом використання тварин в експериментальних цілях. Зокрема, воно застосовується в Міжнародних керівних принципах CIOMS. Його запропонували У. Рассел і Р. Берч в 1959 р в роботі "Принципи гуманної методики експерименту".

Правило 3 R. Аналогом правила 3 R в російській мові може служити правило ЗУ - зменшити, поліпшити, уберегти (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Правила 3 R і ЗУ

3 R

ЗУ

1

Reduction - скорочення

Зменшити кількість використовуваних тварин

2

Refinement - поліпшення

Поліпшити якість методик

3

Replacement - заміна

Уберегти тварин від експерименту взагалі

Концепція 3 R (від англ. Reduction , refinement, replacement) - включає наступні три основних принципи.

  • 1. Reduction - скорочення, тобто максимально досяжне зменшення числа тварин, які використовуються для експериментів або навчальних цілей. Тут мається на увазі те, що цілком можна і необхідно скорочувати кількість тварин без втрати якості наукового дослідження; це достігастоя за рахунок вдосконалення дослідницьких стратегій і застосування більш потужних засобів статистичного аналізу.
  • 2. Refinement - поліпшення, тобто вдосконалення методів експериментування, для того щоб знизити або взагалі виключити негативні (больові, що викликають дискомфорт і стрес) впливу на тварину; це досягається за рахунок використання різних знеболюючих препаратів, нетравматичних інструментів, а також поліпшення змісту лабораторних тварин.
  • 3. Replacement - заміна, тобто заміщення тварин в дослідженнях або навчанні різними альтернативними об'єктами (моделями) завжди, коли це можливо. Прикладами замінників можуть виступати штучні моделі, комп'ютерні системи, культури тканин і ін. Можна також замінювати високоорганізованих тварин низькоорганізованими.

Використання тканинних культур (in vitro) вважається сьогодні дуже перспективним способом для заміни живого організму. На культурах тканин можна перевіряти дію препаратів або інших медичних втручань; крім того, вони досить дешеві для виробництва.

Розширюється також сфера комп'ютерного моделювання (in silica ), яка вважається дуже перспективною для подальшого прогресу в медицині. Складні комп'ютерні моделі вже побудовані для клітин, органів, біохімічних процесів. Створюються віртуальні пацієнти, на яких вивчають розвиток захворювання і дію ліків. У модель організму пацієнта включають величезне число параметрів (порядку декількох тисяч), які мають значення для його стану здоров'я та перебігу захворювання. Знаючи задані значення параметрів, можна ефективно виявляти фактори, що вносять вклад в патологічний процес, вивчати ефекти дії препаратів. Апробація ліків на віртуальних пацієнтах дозволить в майбутньому прискорити і здешевити процеси їх розробки, уточнити їх вплив на організм, знайти оптимальні способи застосування.

Багато альтернатив тваринам можна використовувати і в навчанні. До їх числа відносяться, крім комп'ютерних моделей, різні механічні моделі, стимулятори і тренажери, фільми, ділові ігри, навчальні інтерактивні системи, експерименти на рослинах, а також строго контрольоване викладачем експериментування студентів на самих собі.

Використання альтернатив в навчальних цілях має ряд власних переваг. Наприклад, навчальний матеріал може використовуватися багаторазово; він може бути добре спроектований для найкращого досягнення заданих навчальних цілей; його можна поєднати з системою контролю знань і самооцінки учнів і т.п.

Гуманне поводження з експериментальними тваринами в системі медичної освіти - особливо актуальна проблема. Необхідно прагнути до того, щоб у студентів-медиків в ході навчання не культивувалася жорстокість, бездушне ставлення до тварин (що потім може позначитися і на їх подальшої медичній практиці).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >