КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЯ

Пересадка органів між різними біологічними видами називається ксенотрансплантація . У медицині під цим терміном розуміється пересадка органів і тканин від тварини до людини. Проблему дефіциту органів, а також ряд інших проблем розвитку трансплантології (наприклад, технічні і етичні складності забору людських органів) можна було б вирішити за рахунок освоєння нової області - пересадки органів від тварин.

З небагатьох проведених на людині експериментів з пересадки цілих органів тварин поки що досвід є тільки негативний: пересаджений орган живе дуже недовго (від декількох днів до тижнів).

Випадок Бебі Фей (рис. 5.3). У медичному центрі університету Лома Лінда (Каліфорнія) 26 жовтня 1984 р новонародженій дівчинці була проведена перша в світі ксенотрансплантація - пересадка серця бабуїна. Сама дівчинка мала важкий вроджений дефект серця: так званий гипопластический синдром лівих відділів серця (при якому відсутня фактично половина серця). У цього оперативного втручання з самого початку не було шансів па успіх. Життя новонародженої штучно підтримувалася безліччю медичних маніпуляцій: внутрішньовенним харчуванням, введенням гормонів, підключенням до апарату штучного дихання, придушенням імунної реакції відторгнення, стимуляцією серцевої діяльності та ін.

Бебі Фей (Baby Fae)

Мал. 5.3. Бебі Фей (Baby Fae)

Проте засоби масової інформації широко рекламували цей експеримент і підносили його на спосіб великих прорив в медицині. Кошти, витрачені на експеримент над новонародженою, були колосальними. Дівчинка змогла прожити з пересадженим серцем тільки 21 день.

Цей випадок викликав бурхливі етичні та правові дискусії фахівців і широкої громадськості. Був виявлений ряд непривабливих деталей в організації самого експерименту. До сих пір цей випадок піднімає питання про те, наскільки доречно ставити ризиковані й авантюрні експерименти над людьми, виправдовуючи їх науковими цілями.

На сьогоднішній день в області ксенотрансплантації експерименти ведуться перш за все щодо пересадки людині клітин і тканин для лікування тих чи інших захворювань.

Основні ксенотрансплантаціонние проблеми біологічного і технічного характеру: розвиток гострого імунологічного конфлікту; можливість зараження зоовірусамі; необхідність масових поставок тварин для вилучення органів і тканин. Вищі примати, хоча і є близькими біологічними родичами людини, не підходять для цих цілей по ряду причин.

Найбільш перспективним донором вважаються свині, які мають близький людині генотип і анатомічна будова і давно використовуються в тваринництві. Надії покладають на так званих трансгенних свиней, яким пересаджений ген людини; у таких свиней тканини більш сумісні з людськими, менш схильні до імунної відторгнення. Висловлюються думки, що такі дослідження мають велике майбутнє. Є також дані про результати успішного введення клітин свиней людині при деяких захворюваннях, наприклад при цукровому діабеті.

Навіть якщо припустити, що можуть бути вирішені всі проблеми біологічного і технічного характеру, то залишається ряд етичних труднощів.

Перш за все виникає питання про допустимість і межі перепроектування людського тіла, так як є небезпека порушення людської ідентичності і цілісності організму після пересадок біоматеріалу тварин.

Зокрема, тут діє той же аргумент слизького схилу: практика ксенотрансплантації може стати з часом все більш масовою, так що людське тіло одного і того ж індивіда може в принципі замінюватись дедалі більшою кількістю органів і тканин тварини. Результати такої далекосяжної переробки людського організму абсолютно невизначені з моральної і культурної точки зору.

Аргументи проти ксенотрансплантація висловлюють також прихильники захисту прав тварин, адже розвиток ксенотрансплантологіі має дати воістину невичерпне джерело біологічної сировини. Тим самим виникає нова область експлуатації тварин і нова галузь їх масового споживання.

Поки дуже важко прогнозувати, як успіхи ксенотрансплантація позначаться на стані суспільства, його самовосприятии, ставленні до навколишнього середовища і т.п.

Міжнародне співтовариство, в тому числі в особі впливових медичних організацій, закликає до обережності і суворого контролю за проведеними дослідженнями в області ксенотрансплантація.

З міжнародно-правових актів в області ксенотрансплантація: "П'ятдесят сьома сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я настійно закликає держави-члени:

  • 1) дозволяти ксеногенні трансплантацію тільки в тому випадку, якщо існують ефективні національні механізми нормативного регулювання і нагляду, контрольовані національними органами охорони здоров'я;
  • 2) співпрацювати в розробці рекомендацій і керівних принципів з метою гармонізації практики в усьому світі, включаючи захисні заходи, що відповідають прийнятим в міжнародному плані науковим стандартам, для попередження ризику потенційної вторинної передачі будь-якого ксеногенного інфекційного агента, який може інфікувати реципієнтів ксеногенних трансплантатів або найближче оточення реципієнтів , особливо за межами національних кордонів;
  • 3) підтримувати міжнародне співробітництво та координацію з метою попередження і епіднагляду за інфекціями, що виникають в результаті ксеногенної трансплантації "(з резолюції WHA57.18 Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, 2004).

Зрозуміло, після перших переконливих успіхів ксенотрансплантологіі знадобляться і добре обгрунтовані етичні рекомендації і документи.

На завершення огляду етичних питань трансплантації слід зауважити, що проблема дефіциту донорських органів і тканин залишається дуже гострою в сучасній медицині, що спонукає шукати нові шляхи її вирішення (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Можливі шляхи вирішення проблеми дефіциту донорських органів і тканин

шлях вирішення

спосіб вирішення

Пересадка людських органів і тканин

Різні способи заохочення донорства (легалізація добре контрольованого ринку органів і ін.)

Розширення критеріїв придатності для донорських органів ( "маргінальні органи")

альтернативні рішення

Ксенотрансплантація (пересадки від тварин)

Стимуляція регенерації (відновлення) органів самого пацієнта

Заміна штучними або комбінованими (біомеханічними) органами

Вирощування органів поза людським тілом (біотканевая інженерія)

Інші експериментальні способи

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >