РЕПРОДУКТИВНА ЕТИКА І ВТРУЧАННЯ В РЕПРОДУКЦІЮ ЛЮДИНИ

Поняття репродуктивної етики

У зв'язку з численними етичними проблемами репродуктивних втручань і технологій поступово оформилася окрема область біоетики - репродуктивна етика.

Репродуктивна етика - область біоетики, яка займається етичними проблемами втручань в репродукцію людини і суміжними питаннями, пов'язаними з науковими і практичними аспектами розвитку репродуктивної медицини і біології.

Три основні сфери застосування репродуктивної етики, або її ядро, це зачаття (запліднення), вагітність (розвиток плода), народження.

Ці області сьогодні в зростаючій мірі знаходяться під науково-технологічним контролем з боку біомедицини. І в кожній з цих сфер виникають етичні проблеми і приймаються важливі рішення. Сюди відносяться проблеми контрацепції, штучного переривання вагітності, допоміжних репродуктивних технологій і ін. При цьому область репродуктивної етики охоплює або зачіпає також більш широке коло суміжних питань, наприклад допустимість досліджень на ембріонах або ембріональних клітинах, пошук радикально нових репродуктивних технологій типу репродуктивного клонування і т. п.

Штучне переривання вагітності (аборти)

Аборти традиційно залишаються однією з найбільш дискусійних тем біомедичної етики. Історично ставлення до абортів змінювалося. Уже в клятві Гіппократа присутній зобов'язання лікаря не брати участь в процедурах аборт. З приходом християнства ставлення до абортів стало дуже суворим, аж до суворих покарань. Пізніше ставлення поступово ставало м'якше, в тому числі з'явилося поняття переривання вагітності за медичними показаннями (в Паризькій медичній академії, 1852) при загрозі життю та здоров'ю жінки.

Першою країною, де було дозволено легальне проведення абортів (1920), була Радянська Росія, хоча на певному етапі (приблизно 1936-1955) аборти знову заборонялися. Поступово протягом XX в. аборти легалізують в ряді інших країн. Однак в цілому ставлення до цієї проблеми в сучасному суспільстві залишається складним. У різних країнах по ряду причин (сформовані традиції, ступінь впливу релігії та ін.) Законодавство в відношення до абортів сильно розрізняється. Є країни, де ставлення до абортів дуже суворе: вони або повністю заборонені, або виконуються тільки по дуже обмеженим показаннями (наприклад, Ватикан, Польща, Ірландія та ін.). Є, навпаки, країни, де ставлення до абортів досить вільне (Великобританія, Ісландія та ін.); є також маса проміжних варіантів.

Справа Роу проти Уейда: з історії легалізації абортів в США. Верховний суд США 22 січня 1973 року прийняв остаточне рішення у справі Роу проти Уейда. Це історична подія мала величезні політичні, соціальні, правові та інші наслідки як в США, так і в усьому світі. Судова справа тривало досить довго, його суть полягала в тому, що позивачка (виступала під псевдонімом Джейн Роу) намагалася домогтися права на переривання небажаної вагітності. У Техасі, де жила позивачка, аборт в той час дозволявся тільки в випадках згвалтування і кровозмісної зв'язку (інцесту).

Втім, до моменту розгляду справи у Верховному суді Дж. Роу вже благополучно народила, так що замість неї активно виступали її адвокати - від імені всіх жінок. Сама позивачка пізніше стала противницею абортів.

Верховний суд, посилаючись на конституційне право на приватне життя, визнав право жінки переривати вагітність за власним бажанням. Аборт дозволявся на термінах вагітності, коли плід ще не є життєздатним. Держава, згідно з рішенням суду, не повинно обмежувати переривання вагітності в першому триместрі (за винятком лише випадків, коли це необхідно для захисту здоров'я жінки). Тим самим вперше було встановлено право жінки на певних термінах вагітності добровільно переривати її.

Справа Роу проти Уейда - одне з найгучніших судових справ в США. З моменту судового рішення в американському суспільстві настали глибокі розбіжності і навіть розкол з приводу як самого цього рішення (його оскаржували, наприклад, з юридичної точки зору), так і з приводу проблеми абортів взагалі. Це протистояння супроводжувалося не тільки суперечками, але також гучними, агресивними і навіть протизаконними акціями і триває досі.

У 1992 р Верховний суд у справі Planned Parenthood v. Casey підтвердив попереднє рішення, проте надав штатам право вводити різні обмеження на умови проведення аборту (але не створюючи непереборних перешкод для вагітних, які бажають зробити аборт).

Можна (з достатньою часткою умовності) виокремити такі основні моральні підходи до проблеми аборту.

  • 1. Ліберальний підхід - відрізняється найбільш вільним і терпимим ставленням до абортів. Він виходить з того, що у жінки є право самостійно розпоряджатися своїм тілом, в тому числі процесами вагітності і дітородіння, а також планувати кількість дітей. У своїх крайніх варіантах ліберальний підхід заперечує моральний статус ембріона і вважає ненароджена плід частиною тіла жінки.
  • 2. Консервативний підхід - відрізняється строгим, що засуджує ставленням до абортів. Заснований на концепції сакральності життя, відповідно до якої ненароджена плід має таку ж високу цінність, як і будь-яка людська життя. Ембріон має право на життя, гідність, шанобливе ставлення.
  • 3. Помірний підхід - аборти допускаються, але за медичними або соціальними показаннями. Аборт як право жінки не заохочується.

Ключове питання щодо проблеми абортів (так само, як і щодо репродуктивних технологій) - про моральний статус ембріона. Бути моральним суб'єктом означає мати фундаментальні права - такі, як право па життя, гідність, недоторканність, шанобливе ставлення.

З якого момент зародка можна вважати самостійним і індивідуальним істотою? Тут думки істотно розходяться. Дані ембріології свідчать, що у зародка починається серцебиття з 18-го дня вагітності, а власна система кровообігу (і власна кров) формується до 21-го дня. Але вже на 13-14-й день зародок (з появою так званої первинної смужки) набуває індивідуальні риси (а до цього зародок ще може розщепнутися на два і більше ембріона). На основі цього серед біоетики і вчених виникла пропозиція називати зародок до 14-го дня розвитку предембріоном, а з 14-го - власне ембріоном і вважати його моральним суб'єктом. Однак прихильники консервативної позиції (перш за все, релігійної етики, зокрема - православного віровчення) переконані, що людське життя починається вже з моменту зачаття, тому поділ вагітності на якісь періоди, коли ембріон ще не є людиною і вже є людиною - морально неприпустимо .

По всій видимості, суть проблеми полягає в наступному: питання про те, чи є ембріон людським життям (і якщо так, то з якого моменту) - це питання не наукового характеру (тобто це не питання біології або ембріології), а моральний .

За російським законодавством жінка має право перервати вагітність за власним бажанням при терміні вагітності до 12 тижнів. Штучне переривання вагітності проводиться за соціальними показниками - при терміні до 22 тижнів, за медичними - незалежно від терміну вагітності. При цьому питання переривання вагітності завжди вирішуються комісією і кожен випадок повинен розбиратися індивідуально. Перелік медичних показань (це, як правило, серйозні захворювання матері або важкі пороки розвитку плоду) і соціальних показань затверджений спеціальними постановами. Причому в цілому в Російській Федерації спостерігається тенденція скорочення числа медичних і соціальних показань для виконання абортів.

Разом з тим є і динаміка зниження кількості абортів в нашій країні.

Статистика і причини штучних абортів в Російській Федерації. У 2011 р Росстат і МОЗ РФ спільно з Фондом ООН в галузі народонаселення (ЮНФПА) та Центром по контролю і профілактиці захворювань США провели вибіркове обстеження репродуктивного здоров'я населення (Ворза, 2011). Це перше дослідження такого роду в нашій країні. Воно проводилося за міжнародною методологією серед 10 тис. Жінок репродуктивного віку (від 15 до 44 років) в 60 регіонах Росії.

Динаміка абортів оцінювалася для двох періодів часу: 2005-2008 і 2008- 2011 рр. За цей період відбулося помітне зниження так званого "сумарного коефіцієнта абортів" на 17% (з 1,2 до 1,0 аборту на одну жінку).

Наведемо деякі дані цього обстеження [1] .

  • 1. Планування вагітності впливає на її результат. З 92% вагітностей, що закінчилися абортом, були несвоєчасними 31%, а небажаними - 62% (рис. 5.4).
  • 2. Основна причина проведення аборту (рис. 5.5).

Відповіді на питання, чи планували вони вагітність

Мал. 5.4. Відповіді на питання, чи планували вони вагітність

Відповідь респонденток на запитання про причини аборту

Мал. 5.5. Відповідь респонденток на запитання про причини аборту:

1 - не може містити ще одну дитину: 2 - не хоче мати ще одну дитину: 3 - партнер проти дитини; 4 - стан здоров'я; 5 - хоче відкласти народження дитини; 6 - інші

Противники абортів стверджують, що небажану вагітність зовсім не обов'язково переривати абортом, адже є і альтернативи: можна народити дитину і віддати його в дитячий будинок (в тому числі тимчасово) або передати кому-небудь (наприклад, бездітній родині) на усиновлення (удочеріння) та виховання.

  • [1] Репродуктивне здоров'я населення Росії 2011. Резюме звіту. М .: Інфомаціонноіздательскій центр "Статистика Росії". 2012. С. 13-15.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >