ЕТИЧНИЙ КОНСУЛЬТАНТ ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ПРОФЕСІЯ

У 1998 р в США була опублікована доповідь, присвячений стандартам етичного консультування. Він називається "Ключові навички етичних консультантів в охороні здоров'я". Сам по собі цей доповідь є результатом значної роботи, виконаної експертами з вивчення етичного консультування і досягнення згоди щодо цієї сфери діяльності. Хоча, звичайно, залишається ще багато спірних питань в зв'язку з етичним консультуванням. До основних навичок етичного консультанта, згідно з цим документом, слід віднести навички міжособистісного спілкування, процесуальні, а також навички етичної оцінки.

Міжособистісні навички мають переважно комунікативний характер і означають уміння консультанта співпереживати, вживатися в почуття людей, слухати і розуміти свого співрозмовника.

Процесуальні навички - це вміння організовувати сам процес конструктивної взаємодії, аргументації, відкритого і раціонального обговорення складних моральних проблем в умовах конфлікту.

Навички етичної оцінки означають здатність розуміти структуру моральної дилеми, виявляти лежать в її основі цінності та інші ключові моменти (юридичні, психологічні та ін.), Знаходити можливі варіанти вирішення, а також ясно формулювати їх для всіх сторін-учасниць.

Для реалізації завдань етичного консультування необхідно володіти знаннями в трьох основних областях - в сфері теоретичної етики, біоетичних понять, а також щодо конкретних правил і умов діяльності даного медичного закладу. Крім того, потрібні певні знання в додаткових областях (таких, наприклад, як право, управління охороною здоров'я, психологія та ін.).

Все сказане робить роботу етичного консультанта виключно складною професією. В епоху вузької спеціалізації консультант повинен вміти працювати на стику різних дисциплін і, крім того, неформально роз'яснювати пацієнтам і їхнім представникам складні питання медицини, етики та права. Тому етичне консультування (як і інститут етичних комітетів) стикається з безліччю проблем. Можливо, етичне консультування є новою економікою, що розвивається професією, актуальність якої буде тільки зростати. Але для повноцінного становлення етичного консультування необхідно вирішити масу питань - освітніх, просвітницьких, юридичних, організаційних, теоретико-етичних і ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >