БІОЕТИКА І ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Сфера діяльності громадської охорони здоров'я

Громадська охорона здоров'я (public health) - цілеспрямована діяльність щодо поліпшення стану здоров'я суспільства. Вона включає широкий круг завдань, до яких відносяться вакцинація, санітарна гігієна, охорона праці, турбота про материнство і дитинство, боротьба з курінням та іншими шкідливими звичками, запобігання травматизму на транспорті, просування здорового способу життя, проведення епідеміологічних досліджень та багато іншого.

Історично системні заходи щодо поліпшення громадського здоров'я почалися ще в XIX в. в Англії і Німеччині. Вони включали заходи щодо поліпшення умов праці та проживання робітників, санітарні реформи в містах (прибирання сміття, очищення води) і ін. У дореволюційній Росії важливе значення в справі оздоровлення суспільства мав новаторський соціальний інститут земської медицини, який почав свою діяльність в другій половині XIX ст .

На сучасному етапі практику охорони здоров'я стало надзвичайно широкою діяльністю, що використовує досягнення безлічі наук і включає найрізноманітніші заходи - правові, екологічні, санітарні, просвітницькі та ін.

Діяльність громадської охорони здоров'я породжує багато моральних проблем. Однак його етика як самостійна область біоетики виникла досить пізно, лише до кінця 90-х рр. XX ст. Одними з перших авторів, які спробували прояснити специфічні риси етики суспільної охорони здоров'я, були основоположники теоретичної біоетики Т. Бічамп і Дж. Чілдрес. Зокрема, вони вказали в ряді своїх публікацій, що традиційні принципи біоетики не цілком адекватні завданням громадської охорони здоров'я, в зв'язку з чим потрібно розвиток окремої етичної області.

У чому полягають основні відмінності громадської охорони здоров'я від клінічної медицини?

  • 1. Діяльність громадського охорони здоров'я має дещо інший коло завдань, ніж безпосереднє надання допомоги нужденному пацієнтові. Громадська охорона здоров'я направлено в першу чергу на запобігання захворюваності, травматизму, передчасної смертності, тобто займається профілактичною діяльністю. Крім іншого, це означає і необхідність тих чи інших впливів (втручань) щодо здорових людей.
  • 2. Громадська охорона здоров'я включає як медичні заходи (наприклад, проведення профілактичних щеплень), так і інші заходи більш загального характеру - організаційні, адміністративні, політичні, економічні, юридичні, просвітницькі та ін.
  • 3. На відміну від медичної допомоги, яка може надаватися в комерційній формі (приватними медичними установами та частнопрактикующими лікарями), практику охорони здоров'я тісно пов'язане з державною системою управління. Громадські рухи, некомерційні організації та волонтери, звичайно, теж відіграють важливу роль в діяльності громадської охорони здоров'я, проте їх значення в загальній системі охорони здоров'я залишається все ж допоміжним. Робота громадської охорони здоров'я обов'язково спирається на державну владу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >