ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ

В сучасних умовах на систему медичної освіти лягає велика відповідальність щодо протидії несприятливим тенденціям, корекції сформованих ціннісних та професійних стереотипів, впровадження систематичної політики підготовки нових поколінь медичних працівників.

Міжнародно визнаним орієнтиром для розвитку систем медичної освіти є Единбурзька декларація, прийнята на заключній сесії Единбурзької конференції Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME - World Federation for Medical Education) в 1988 р [1] Вона послужила основою для обговорення та створення в наступний період моделей освітніх реформ.

У Декларації був рекомендований багатосторонній підхід до поліпшення медичної освіти. Головна думка Декларації полягає в тому, що освіта повинна бути адекватно нагальним потребам суспільства і проблем охорони здоров'я. Серед конкретних принципів були висунуті такі, як безперервне підвищення кваліфікації, підготовка медичних працівників з широким науковим кругозором ,; міждисциплінарна освіта, вдосконалення етичних основ лікувальної діяльності.

Величезне значення в підготовці медичних працівників має класика медицини - твори великих лікарів минулого, в яких моральні питання невід'ємно пов'язані з проблемами практичної допомоги. Виключно багата ідеями про гуманітарні цінності медицини і значенні широкого гуманітарного контексту (етичного, психологічного, культурного) в лікувальному процесі вітчизняна медична традиція. Тут слід назвати таких чудових учених, як С. П. Боткін, С. Г. Забєлін, В. А. Манассеин, М. Я. Мудров, А. А. Остроумов, Н. І. Пирогов, а також багато інших російські вчені , які продовжили цей напрямок.

Роботи видатних лікарів служать моральним орієнтиром і зараз, в епоху ускладнених і драматичних етичних проблем медичної науки і практики.

  • [1] World Federation for Medical Education. Report of the World Conference on Medical Education. Edinburgh: WFME. 1988.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >