ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДИСЦИПЛІНИ

При виконанні практичної частини робіт з дисципліни "Моделювання мереж ЕОМ і СТК" студентам буде запропоновано кілька видів практичних робіт:

  • 1. Лабораторний практикум, що складається з 7 лабораторних робіт (п. 6.1 цієї глави).
  • 2. Курсове проектування з використанням методів групової роботи (п. 6.2 цієї глави).
  • 3. Семінар (п. 6.3 цієї глави) або міні-конференція.
  • 4. Майстер-клас з моделювання, що проводиться на першому лабораторному занятті викладачем або запрошеним експертом.
  • 5. Методи case-study, використовувані викладачем при читанні лекційного курсу і виконанні практичних завдань.
  • 6. Дискусія, що проводиться викладачем протягом усього лекційного курсу, а також під час семінару.

Лабораторний практикум

Виконання лабораторних робіт в рамках даного навчального посібника і дисципліни, яку читає в Національному дослідницькому Томському політехнічному університеті, буде запропоновано студентам з використанням програмного пакету ARENA 9.0 (див. П. 4.6 гл. 4 і додаток. Опис основних модулів програмного пакету ARENA). Це обумовлено тим, що:

  • • є величезний заділ по курсам "Імітаційне моделювання", "Комп'ютерне моделювання" і "Моделювання та аналіз складних систем", лабораторний практикум за якими проводився з використанням саме цього програмного пакета;
  • • програмний пакет ARENA 9.0 призначений в тому числі для моделювання мереж і систем телекомунікацій (див. П. 4.6 гл. 4);
  • • розробники пропонують безкоштовну ліцензію для академічних цілей.

Все це жодним чином не обмежує викладачів у використанні інших засобів моделювання мереж. Завдання, наведені нижче, можуть бути реалізовані з використанням і інших засобів моделювання мереж.

При визначенні номерів варіантів завдань пропонується використовувати табл. 6.1, при формуванні якої шикувалися індивідуальні траєкторії для кожного студента (активні методики навчання - метод індивідуального навчання).

Таблиця 6.1

Траєкторії варіантів для студентів

Л / р 1, номер варіанта

Л / р 2, номер варіанта

Л / р 3, номер варіанта

Л / р 4, номер варіанта

Л / р 5, номер варіанта

Л / р 6, номер варіанта

Л / р 7, номер варіанта

студент 1

1

2

3

4

5

6

6

студент 2

2

3

4

5

6

7

7

студент 3

3

4

5

6

7

8

8

студент 4

4

5

6

7

8

9

9

студент 5

5

6

7

8

9

10

10

студент 6

6

7

8

9

10

1

1

студент 7

7

8

9

10

1

2

2

студент 8

8

9

10

1

2

3

3

студент 9

9

10

1

2

3

4

4

студент 10

10

1

2

3

4

5

5

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >