ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛАВИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ

У Законі Української РСР від 6 липня 1991 № 1550-1 "Про місцеве самоврядування в РРФСР" передбачалися заходи взаємної відповідальності представницького і виконавчого органів. Глава місцевої адміністрації мав право опротестувати рішення відповідної місцевої Ради, адресований місцевої адміністрації, якщо це рішення, на його думку, суперечить законодавству або іншим рішенням даного Ради або недостатньо забезпечено фінансовими, матеріально-технічними і організаційними засобами (ст. 34), причому, якщо рішення Ради опротестовано за мотивами його протиріччя з чинним законодавством, глава місцевої адміністрації після відхилення його протесту Радою має право оскаржити рішення Ради суд або вищестоящу Раду. У свою чергу, голова Ради, постійна комісія, група депутатів, що налічує не менше 1/3 від числа депутатів, встановленого для даного Ради, має право внести до Ради мотивовану пропозицію про висловлення недовіри голові місцевої адміністрації, а також керівникам органів і структурних підрозділів місцевої адміністрації (ст. 35). У разі прийняття рішення про недовіру голові місцевої адміністрації рада призначає голосування про відкликання голови місцевої адміністрації. Рішення ради про недовіру керівникам органів і структурних підрозділів місцевої адміністрації, які затверджувалися даними Радою, тягне за собою звільнення їх з посади.

У ст. 71 Федерального закону № 131-ФЗ передбачається відповідальність органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням. Зокрема, встановлюється, що підстави настання відповідальності перед населенням і порядок вирішення відповідних питань визначаються статутами муніципальних утворень відповідно до федеральним законом.

Розглядаючи особливості відповідальності перед населенням, слід аналізувати не тільки заходи відповідальності, коли рішення приймається безпосередньо населенням, але представницьким органом муніципального освіти, який, виступаючи від імені населення, представляє його інтереси.

Із судової практики

"Видалення глави муніципального освіти у відставку ... виступає мірою його відповідальності перед представницьким органом муніципального освіти, а в кінцевому підсумку - і перед населенням, гарантуючи відновлення встановленого законом порядку здійснення місцевого самоврядування на території відповідного муніципального освіти, підконтрольність і підзвітність глави муніципального освіти населенню і представницькому органу муніципального освіти, забезпечуючи баланс повноважень представницького орг на муніципального освіти і глави муніципального освіти в системі місцевого самоврядування " [1] .

В даний час до найбільш відомим заходам відповідальності глави муніципального освіти перед населенням можна віднести:

  • • видалення у відставку;
  • • відгук населенням (цей захід буде розглянута в розділі, присвяченому особливостям відповідальності виборних посадових осіб).

У ч. 3 ст. 45 Федерального закону № 131-ФЗ зазначено, що порушення терміну видання муніципального правового акта, необхідного для реалізації рішення, прийнятого шляхом прямого волевиявлення населення, є підставою для відкликання виборного посадової особи місцевого самоврядування, дострокового припинення повноважень голови місцевої адміністрації, здійснюваних на основі контракту. У названій статті дані заходи відповідальності передбачаються як самостійні. Разом з тим не визначена процедура притягнення до відповідальності, відсутній взаємозв'язок з іншими статтями Закону, в тому числі в частині дострокового припинення їх повноважень. Зокрема, підстави дострокового припинення повноважень голови місцевої адміністрації викладені у вигляді закритого переліку в ч. 10 ст. 37 Федерального закону № 131-ФЗ і не містять вказівку на можливість дострокового припинення повноважень у зв'язку з порушенням терміну видання муніципального правового акта, необхідного для реалізації рішення, прийнятого шляхом прямого волевиявлення населення.

Раніше в ст. 273 БК РФ передбачалося, що відповідно до законодавства суб'єкта РФ і статутом муніципального освіти представницький орган місцевого самоврядування має право порушити процедуру висловлення недовіри відповідному органу виконавчої влади та його посадових осіб, відкликання виборних посадових осіб органів місцевого самоврядування, залучення до інших форм відповідальності виконавчого органу або його посадових осіб у разі відхилення звіту про виконання бюджету за мотивами невідповідності виконання бюджету реш енію про затвердження бюджету. В даний час дана норма БК РФ втратила силу, проте на муніципальному рівні подібні механізми присутні [2] .

Із судової практики

"Представницький орган місцевого самоврядування є виборним органом, який має право приймати від імені населення рішення з питань місцевого значення. Інститут висловлення недовіри представницьким органом місцевого самоврядування може поширюватися - виходячи з його конституційної природи - на осіб, які отримують право на здійснення відповідних повноважень від самого представницького органу місцевого самоврядування " [3] .

  • [1] Визначення Конституційного Суду РФ від 4 жовтня 2011 № 1264-0-0 "За скаргами громадян Дегтяр Надії Олександрівни і Шардико Юрія Сергійовича на порушення їх конституційних прав пунктом 2 частини 2 статті 74.1 Федерального закону" Про загальні принципи організації місцевого самоврядування у Російській Федерації"".
  • [2] Див., Наприклад: Рішення Івантеевскій міської Ради депутатів Московської області від 12 листопада 2007 р № 470/44 "Про положення про бюджетний процес в місті Івантєєвці Московської області"; Статут муніципального освіти "Місто Йошкар-Ола" (прийнятий рішенням міської Зборів муніципального освіти "Місто Йошкар-Ола" від 29 червня 2005 № 101-IV).
  • [3] Постанова Конституційного Суду РФ від 15 грудня 2003 № 19-П "У справі про перевірку конституційності окремих положень Закону Івановської області" Про муніципальної службі Івановської області "у зв'язку із запитом Законодавчих Зборів Івановської області" (ця Постанова була прийнята на підставі діючого раніше закону № 154-ФЗ).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >