Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування
Аналіз інноваційної діяльності
Аналіз інноваційної діяльності - Алексєєва М.Б.

У підручнику розглянуто основні поняття інноваційної діяльності, показано етапи формування теорії інноваційного розвитку, розкрито сутність і категорії інноваційної економіки, проаналізовано стратегії і моделі інноваційної діяльності, в тому числі інноваційних проектів. Наведено методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності та розглянуто питання управління ними.

 
Економічна оцінка інвестицій
Економічна оцінка інвестицій - Касьяненко Т. Р.

Розглянуто теорія і практика оцінки ефективності інвестиційних проектів і питання управління інвестиційними процесами. Дан аналіз джерел фінансування інвестицій, включаючи лізинг та іпотечне кредитування. Досліджено ризики інвестування. Детально представлені методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, у тому числі в умовах ризику і невизначеності. Досліджено особливості оцінки різних видів ефективності (регіональної, галузевої, бюджетної тощо) для різних типів інвестиційних проектів.

 
Інвестиції
Інвестиції - Аскинадзи В.М.

У книзі розглянуті ключові аспекти інвестиційного процесу. Розкрито поняття інвестиційної діяльності економічна сутність інвестицій, форми та об'єкти інвестування. Значне місце відведено аналізу інвестиційної діяльності у формі капітальних вкладень, методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Докладно аналізуються зміст класичних моделей Марковіца та Шарпа, послідовність розв'язання задачі з оптимізації портфеля акцій.

 
Інвестиції
Інвестиції - Леонтьєв В. Е.

У підручнику розкриваються теоретичні та практичні питання по всіх розділах курсу у відповідності з державними освітніми стандартами для економічних спеціальностей: капітал і теоретичні основи інвестування, сутність інвестицій, особливості банківських інвестицій, складу джерел фінансування інвестицій, організації проектування, фінансування та кредитування інвестицій (капітальних вкладень), застосування нових форм інвестування в основний капітал, зміст інвестиційних проектів і фінансових інвестицій, формування та управління інвестиційним портфелем.

 
Інвестиції
Інвестиції - Ніколаєва І.Н.

У пропонованому підручнику у відповідності з діючими державними стандартами розглянуто основні питання курсу "Інвестиції", сутність, види, об'єкти та суб'єкти, дана класифікація інвестицій. Відзначена роль інвестицій у розвитку економію!, особливо у періоди, пов'язані з її модернізацією. Показані принципи формування інвестиційних портфелів і розробки інвестиційної політики. Особлива увага приділяється інвестицій в інновації.

 
Інвестиції
Інвестиції - Сєргєєв І.В.

Підручник написаний на основі суттєвої переробки та доповнень неодноразово видаваного навчального посібника "Організація і фінансування інвестицій". Відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Матеріал викладений у доступній, наочній і стислій формі у супроводі схем, таблиць, графіків.

 
Інвестиції
Інвестиції - Теплова Т. В.

У підручнику викладаються основні положення, традиційно що відносяться до інвестиційного аналізу, з позиції різних інвесторів, а також моделі і методи, застосовувані для аналізу окремих активів (наприклад, акцій, проектів створення реальних активів). Введено поняття інвестиційної діяльності, інвестиційних рішень, інвестиційної привабливості активів. Викладено принципи ранжування активів інвестиційної привабливості, показана логіка, принципи і практичні методи прийняття інвестиційних рішень.

 
Інвестиції. Інвестиційний аналіз
Інвестиції. Інвестиційний аналіз - Борисова О. В.

Представлений підручник успішно вирішує завдання по оволодінню студентами знаннями але широкого кола проблем, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

У першому томі докладно і з прикладами викладена теорія інвестування, основні етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів, розрахунково-аналітичні основи, критерії і методи оцінки інвестиційних проектів.

 
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент - Погодіна Т. В.

Підручник і практикум «Інвестиційний менеджмент» включає ключові теми і практикум, що складається з тематики проектних робіт, тестових та аналітичних завдань, кейс-стаді, а також питань для самостійної підготовки студентів. В підручнику і практикумі розкриті питання, пов'язані з теоретичними і методичними основами інвестиційного менеджменту, управлінням реальними і фінансовими інвестиціями.

 
Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються - Лімітовський М.А.

Пропонована робота є суттєво розширеним виданням популярної книги автора "Інвестиції на ринках, що розвиваються". У ній розглянуто питання обгрунтування інвестиційних рішень з урахуванням специфіки насамперед ринку РФ.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук